Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka gwara, żargon, dialekt, slang, narzecze;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U gwara

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dialekt, narzecze, gwara, slang

Nowoczesny słownik angielsko-polski

slang

dialekt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GWARA

BEŁKOT

Wordnet angielsko-polski

(a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, żargon, argot
synonim: slang
synonim: cant
synonim: jargon
synonim: lingo
synonim: argot
synonim: vernacular