Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Irlandczyk;

(Adjective) gładka; bez zająknięcia, bez zająknienia; właściwy, trafny; oklepany, wyświechtany;
pat idea - oklepany pomysł;
pat reply - trafna odpowiedź;

(Verb) (po)klepać, uklepywać, poklepywać; (po)tupać;
pat a dog - (po)klepać/(po)głaskać psa;
pat a dog - (po)klepać/(po)głaskać psa;

(Adverb) w sam raz, w samą porę; gładko; trafny, celny;
stand pat - twardo obstawać przy swoim, stanąć okoniem; sport nie dobierać kart;
have sth off pat - znać coś na wyrywki, bezbłędnie coś znać;
on one’s pat - na własną rękę, samodzielnie;
on one’s pat - na własną rękę, samodzielnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(light touch or sound) klepnięcie
she deserves a ~ on the back zasługuje na pochwałę.
2.
(small mass) kawałek, kawałeczek.vt klepać
(a dog) głaskać

adj
1.
(ref to answer) gładki, bez zająknięcia.
2.
(apposite) trafny, celny.
3. she had her lesson off
~ umiała lekcję na wyrywki
(stick to one's decision or bet): to stand ~ twardo obstawać przy swoim

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

klepnięcie, pogłaskanie, stuk, odrobina, mały kawałek czegoś miękkiego (np. masła)
poklepywać, klepać, głaskać, pogłaskać
bez namysłu/zająknienia (np. odpowiedź)
~ on the back pochwała, akceptacja
have sth off ~ nauczyć się na pamięć

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trafny

gładki

celny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s klepnięcie, klaps
tupot
vt poklepywać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n klepnięcie, klaps
krążek (masła)
vt poklepywać
adj pot. właściwy, trafny
adv pot. (umieć coś, znać coś) bezbłędnie
na wyrywki
to know sth off pat - znać coś na pamięć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZCZĘŚLIWY

NADARZAJĄCY SIĘ W SAMĄ PORĘ

TRAFNIE

PORA: W SAMĄ PORĘ

SZCZĘŚLIWIE

POCZEKANIE: NA POCZEKANIU

ZAMÓWIENIE: JAK NA ZAMÓWIENIE

RĘKAW: JAK Z RĘKAWA

GŁASKANIE

OSEŁKA MASŁA

PLAŚNIĘCIE

PLACEK

TUPNIĘCIE

POKLEPAĆ

POGŁASKAĆ

POSTUKIWAĆ

UDERZAĆ LEKKO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V klepać
N klepnięcie
N kawałek
Adj standardowy

Wordnet angielsko-polski

(a light touch or stroke)
klepnięcie
synonim: tap
synonim: dab

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

klaps

klepać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On Members' allowances, you concluded the vital work started by Pat Cox.
W aspekcie diet poselskich zakończył pan prace rozpoczęte przez Pata Coxa.

statmt.org

The European Parliament elects Mr Pat Cox as its president.
Parlament Europejski wybiera Pata Coksa na stanowisko przewodniczącego.

europa.eu

I did not welcome them with a hug and an affectionate pat on the shoulder as President Sarkozy used to.
Nie witałem ich, jak prezydent Sarkozy, uściskiem i klepnięciem po ramieniu.

statmt.org

They also kiss, hold hands, pat one another on the back.
Całują się, trzymają za ręce, klepią nawzajem po plecach.

TED

He's coming up to one of my graduate students and flipper patting, which he would do to a female penguin.
podchodzi do mojej studentki i klaszcze płetwami, co normalnie robiłby w obecności samicy.

TED

He was ensconced, then, in the Yorkshire yard of trainer pat Rohan.

www.guardian.co.uk

I became involved in pat's thinking and conversation with owners.

www.guardian.co.uk

Higgins, trapped in a skillfully woven web of deceit and intrigue, reacted with hopeless naivety and crass stupidity when he was taken to Kiev by his now disgraced former manager, pat Mooney.

www.guardian.co.uk

Quinlivan's daughter pat Smith said: "We've waited eight long years for this.

www.guardian.co.uk

There's pat being amusingly racist, there are my sisters being as dreary as ever, there are the dependable Robert and Sam, who still refuse to display a single real feeling, though that could be down to the quality of my writing .

www.guardian.co.uk

You were here to give him a pat on the back.
Byłaś tu żeby go klepnąć po plecach.

So why not stand up and pat them on the back?
Czy Są? Wstańmy !!. Poklepmy ich po plecach.

Never a thank you or a pat on the back.
Nigdy nie usłyszałem dziękuję ani nawet nie poklepał mnie po plecach.

Pat, I want to be in love with you again?
Pat, chcę znów być w Tobie zakochana?

I'm going to have to find a way to leave Pat.
Będę musiał znaleźć sposób na porzucenie Pat.

But I'm not here today to pat us all on the back.
Ale nie jestem tu dziś, po to, aby poklepać was po plecach.

I don't think you should be playing with him like this Pat.
Nie sądzę że powinieneś się z nim tak bawić, Pet.

All your father ever wanted from that man was a pat on the back.
Wszystko co twój ojciec kiedykolwiek chciał od niego to klepnięcie w ramię.

I don't much like being on the wrong side, Pat.
Nie bardzo podoba mi się bycie po złej stornie, Pat.

I believed you last time and look where it got Pat.
Uwierzyłam ci ostatnim razem i zobacz, gdzie to zaprowadziło Pata.

Now let's pat ourselves on the back for a job well done!
A teraz klepiemy się po plecach za dobrze wykonaną robotę!

All she needs is a little pinch and a pat.
Trochę ją poczaruję i kredyt jest pewny.

Where is the robot to pat you on the back?
A gdzie robot, który klepnie cię w plecy?

Harry loved Pat too much to allow that to happen.
Harry kochał Pat zbyt mocno by na to pozwolić.

Go in there - and give her a pat on the ass.
Ona jest kobietą i jest nerwowa dlatego tak hałasuje wyluzuj, wejdź jej w dupę.

A pat on the back or a kick in the ass?
Poklepać w plecy albo kopnąć w dupę?

Well, your bloody pat Has just cost me 200 quid.
Więc twój cholerny Pat własnie kosztował mnie 200 funtów.

I do not agree with all our Members who are delighted and pat themselves on the back for this text.
Nie zgadzam się z posłami, którzy wyrażają swoje zadowolenie i składają sobie wzajemne gratulacje z powodu jego sporządzenia.

Pat was a history sub at the high school, Tiffany.
Pat sub historii w liceum , Tiffany.

Just so he will pat me on the head and say:
Tak, że on mnie pocałuje czule w główkę i powie:

My daughter Pat was born and raised among you.
Moja córka Pat urodziła się i wychowała wśród was.

Good. Give him a pat on the back. He's wanted it since day one.
Dobrze. Poklep go po plecach. Pragnie tego od pierwszego dnia tutaj.

Pat dear, you must take my picture with him!
Pati skarbie, musisz mi zrobić z nim zdjęcie!

Pat's very lucky to have you for a friend.
Pat ma szczęście mając taką jak ty przyjaciółkę.

The birds are better when Pat is with me.
Ptaki są lepsze, gdy Pat jest ze mną.

Take me back to the hospital, but take Pat home, he's fine.
Zabierz mnie z powrotem do szpitala, ale wziąć Pat domu, on jest w porządku.

I'm not married to Pat, and I have no need to cause trouble.
Nie jestem żonaty z Pat, więc nie mam powodów sprawiać kłopotu.

Pat you on the back for the casino idea?
Myślałeś, że cię poklepię po plecach za ten pomysł z kasynem?

They shake your hand, pat you on the back, but never overdo it.
Uścisną twoją rękę, klepią cię po plecach, ale nigdy nie przesadzają.

Your father expects to spend time with you, Pat.
Twój ojciec chce spędzić z tobą trochę czasu, Pat.

Hey Pat, I think my father got really upset with me.
Myślę, że mój ojciec naprawdę się zdenerwuje na mnie.

This might sound pat to you, but it is okay to cry, Mattie.
Może to zabrzmieć patetycznie... ...ale nie trzeba wstydzić się płaczu, Mattie.

Well, perhaps you did the right thing... Pat being there.
Może zachowałeś się właściwie... gdyż była tam Pat.

Pat yourselfon the back all you want, but I'm not an idiot.
Pogratulujcie sobie, czy co tam chcecie, ale nie jestem idiotą.

You gave him a metaphorical pat on the bum?
Dał mu pan w, przenośni, klapsa w tyłeczek? - Tak.

Now, sit him down straight, and gently pat him on his back.
Następnie posadź go prosto i delikatnie poklep go po plecach.

It's at Pat's school, and so I can pick them up after anyway.
To będzie w szkole Pat, więc będę mogła ich odebrać potem.

You ought to pat yourself on the back, Jake.
Powinieneś był się klepnąć w plecy, Jake.

How come you got a hug and I got a pat on the nose?
Dlaczego ciebie przytula, a ja dostaję klepnięcie w glacę?

Pat, what about that guy from up north?
Pat, co z tym gościem z północy?

Pat, today I'm your brother in green, not your therapist.
Pat, dziś jestem twoim bratem w zielonym, a nie terapeutą.

Can you believe that prick Pat, huh? $500, he gives us.
Nie mogę uwierzyć, że ten kutas Pat.. ..dał nam pięć stów.

Pat's a beginner, I'm okay, we're happy just to be going there.
Pat'sa początkujący jestem w porządku, jesteśmy szczęśliwi tylko być tam.

Pat was taking notes on them for months.
Pat robiła notatki na nich przez miesiące.

Jimmer still got a snickers bar and a pat on the head.
Jimmer wciąż ma bar i klepie się po głowie.

This is no time to pat the bunny, Maggie.
Nie czas na poklepywanie króliczka, Maggie.

Pat Allen could never imagine that her husband would lie to her.
Pat Allen nigdy nie myślałaby, że jej mąż ją okłamuje.

Does anybody know anything about who killed Pat?
Czy ktoś już coś wie, kto zabił Pat?

No, Pat, all I'd be doing is giving them more targets to shoot at.
Nie, Pat, nie chcę im dawać więcej celów do strzelania.