Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hasło;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

hasło

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

hasło dostępu

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n comp. hasło

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

hasło n, kod dostępu

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s hasło

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n hasło

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAROL

Wordnet angielsko-polski

(a secret word or phrase known only to a restricted group
"he forgot the password")
hasło, parol
synonim: watchword
synonim: word
synonim: parole
synonim: countersign

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. hasło

Słownik techniczny angielsko-polski

słowo zabezpieczające

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Google Chrome can save your usernames and passwords for different websites.
Google Chrome może zapisywać Twoje nazwy użytkownika i hasła używane w różnych witrynach.

Google

For this reason, we recommend password protecting confidential information.)
Z tego powodu zalecamy używanie hasła do ochrony poufnych informacji).

Google

So your current preferences, bookmarks, and passwords will remain available in the browser.
Bieżące ustawienia, zakładki i hasła nadal będą dostępne w przeglądarce.

Google

We recommend updating your password regularly, at least twice a year.
Zalecamy regularne modyfikowanie hasła co najmniej dwa razy do roku.

Google

In order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
Aby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.

Google

Gawker was made aware two years ago of flaws in its password encryption system, and promised users it would "improve" it - but did not, which made it easier for its system to be hacked earlier this year.

www.guardian.co.uk

The flaw meant that only the first eight characters of any password were used and encrypted; any more were ignored.

www.guardian.co.uk

Both are a standard free function of the handset, but search options often direct users to password protected hot spots as well as unlocked Wi-Fi providers, and access to them is not always free.

www.guardian.co.uk

Coogan's name, mobile phone number, account number and password were found in material seized by police from the News of the World's contracted private investigator, Glenn Mulcaire, in August 2006.

www.guardian.co.uk

But may I ask, what is the password for the house?
Ale czy mogę spytać, jakie jest hasło domu?

Ten to one he used a name for the password.
Założę się, że jeden z nich jest hasłem.

Let's make that our password, for when we meet again.
Niech to będzie nasze hasło, gdy spotkamy się ponownie.

But one can only enter each state with the password.
Ale ktoś może wejść do stanów znając właściwe hasła.

If you think all night I going to use the password, you're crazy.
Jeśli uważasz, że całą noc będę używać hasła, jesteś szalony.

If you're a friend, speak the password. The doors will open.
Jeżeli jesteś przyjacielem, powiedz hasło, a drzwi się otworzą.

We think the answers are in this computer, but there's a password.
Sądzimy, że odpowiedzi są w tym komputerze, ale założone jest hasło.

Can you give me the password for your assistant file?
Możesz podać mi hasło do twoich plików?

Password? That's what the guy gave you in the bathroom.
Hasła?, więc to ci dał tamten człowiek w toalecie.

It entered in our safe site, using its name and password.
Zalogował się do naszego systemu używając pani nazwiska i hasła.

And that you need a secret password to get into heaven.
I musisz znać specjalne hasło, aby dostać się do nieba.

I need to change our alarm code and give you a new password.
Numer konta 51216. Chcę zmienić hasło alarmu i podać wam nowe.

Oh, when you find Soneji, ask him for the password.
Gdy znajdzie pan Sonejia, proszę go zapytać o kod.

I put in a password that only I know about.
Kiedy opracowuję system, umieszczam w nim hasło, o którym wiem tylko ja.

No, I need her sign in name and password.
Nie, Potrzebuję jej wpisywać imię i hasło.

I know everything that you need a login and password!
Wiem wszystko czego potrzebujesz Login i haslo!

The only person who knows the password to get that money is is me.
Jedyna osoba, która zna hasło do jego konta... to ja.

That can be our private password when we meet each other again,
Niech to będzie nasze hasło, kiedy spotkamy się ponownie.

There's no way to open it without a password.
Nie ma możliwości żeby ja otworzyć, nie znając hasła.

Okay, if you were a narcissist with great hair, what would your password be?
Okay, gdybym był narcyzem z świetnymi włosami, jakie bym miał hasło?

It wasn't hard to figure out that his password was kutner.
To nie było trudne, żeby domyślić się, że jego hasło to kutner.

You used my password to order surplus military chips that might be dangerous?
Użyłeś mojego hasła, żeby zamówić niebezpieczne, wojskowe chipy?

They change the password, but I know where they write it down.
Zmieniają hasło co dwa tygodnie, ale wiem, gdzie je zapisują.

May I have your account number and password, please?
Czy mogę prosić o numer konta oraz hasło?

Hackers up there seek my password but they'll never get it right.
Hakerzy szukali dostępu... ale nigdy się tu nie dostali.

Not until we have the disk and the password.
Nie, dopóki nie będziemy mieli dysku i hasła.

Adler makes the transfer on Friday, and you still haven't gotten the password yet.
Adler wykona przelew w piątek, a ty ciągle nie masz hasła.

So call me back with the password or Roger Smith is dead.
Zadzwoń do mnie, jak będziesz znał hasło albo Roger Smith zginie.

He used the password I gave him and went to Austria.
On użył hasła, które dałem jego i jechał do Austrii.

And our fiirst task every morning was to choose a new daily password.
A pierwszą sprawą każdego poranka.. ...było ustalanie nowego hasła na dany dzień.

He said his bank account password is my birthday.
Powiedział, że hasło do jego konta to data moich urodzin.

I'm bringin' in an outside consultant. He can give you the password.
Poda ci hasło, dzięki któremu... ...będziesz mógł wejść do systemu.

Hackett used her private password to access the lottery software.
Hackett użyła swojego prywatnego hasła, żeby wejść do systemu loterii.

It can steal any account it wants with that password.
Dzięki temu hasłu może wykraść dowolne konto.

The lie was to get Wong's password to the accounting database.
Kłamstwem było to że miał dostać hasło Wong'a do bazy daych księgowości

What is the most common password in America?
Jakie jest najbardziej popularne hasło w Stanach?

Good idea, but we also need a password.
Super, ale potrzebne nam sekretne hasło.

What, that we illegally used his password to access an Eyes Only file?
Co, że nielegalnie użyliśmy jego hasła, żeby otworzyć tajny plik?

I s because there was no second password.
lecz dlatego, że nie było drugiego hasła.

I'll be in disguise, but you'll know me by the password:
Będę w przebraniu, ale poznasz mnie po haśle: Wanilia.

When I hacked his computer, my birthday was part of his password.
Gdy hackowałam jego komputer, data moich urodzin była częścią hasła.

Password, I bring regards from the curate of the municipality.
Hasło: Przynoszę pozdrowienia od wikarego z gminy.

Do it, you'll be able to access when You izgeneriramo encrypted password.
Lepiej tego nie rób. Uzyskasz dostęp, gdy stworzymy ci hasło.

Bring on the beer, pizza rolls and the password for your pay-per-view.
Przynosić piwo, pizzę i hasło do waszych usług telewizyjnych.

Only those who know the password can enter.
Tylko ci, którzy je znają, ogą wejść!

One more wrong password your file is lost.
Wprowadzisz błędne hasło i plik jest skasowany.

The password was an anagram for nice try Neal.
Hasło było anagramem dla niezła próba Neal.

And no password or fee will be required.
I nie będzie do niej potrzebne żadne hasło ani opłata.

You have to give me your authorization password!
Musicie mi podać hasło autoryzacji.