Wordnet angielsko-polski

(the act of dividing or partitioning
separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart)
rozbiór
synonim: division
synonim: partition
synonim: segmentation
synonim: sectionalization
synonim: sectionalisation

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dzielenie

partycjonowanie