Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

papaweryna f

Wordnet angielsko-polski

(an alkaloid medicine (trade name Kavrin) obtained from opium
used to relax smooth muscles
it is nonaddictive)
papaweryna
synonim: Kavrin