Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dobierać/układać parami, zestawić w parę (z kimś|czymś), kojarzyć/łączyć (się) w pary, parzyć się, dobrać/dobierać do pary, dopasować/dopasowywać; być parą, stanowić parę;

(Noun) para; parka; dwójka; para, para małżeńska;
pair of scissors - nożyczki, para nożyczek;
pairs competition - sport zawody dwójek;
pair of trousers - para spodni, spodnie;
in pairs - parami, w parach;
coach and pair - powóz zaprzężony w dwójkę koni;
pair of glasses - okulary;
work in pairs - pracować w parach;
the happy pair - szczęśliwa młoda para, szczęśliwi nowożeńcy;
pair of fives - sport para piątek;
pair of spectacles - okulary;
pairs final - sport finały dwójek;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C para
a ~ of scissors nożyczki
one ~ of scissors para nożyczek
a ~ of spectacles okulary.vt (unite) dobierać do pary, dopasowywać
(mate) łączyć się w pary

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

para, para małżeńska, para przewodów
łączyć się w pary
~ off łączyć się w pary
~ up dołączyć się tworząc parę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

parka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

para f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

para, dwoje, parzyć się, tworzyć parę

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s (także bryt. lotn.) para
in ~s parami
vt vi łączyć (się) w pary

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARA (BUTÓW)

PARA MAŁŻEŃSKA

PARA ZWIERZĄT

STADŁO

ŁĄCZYĆ SIĘ W PARY

PARZYĆ SIĘ

SPARZYĆ

PAROWAĆ

POBRAĆ SIĘ (O LUDZIACH)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N para
V łączyć się w pary

Wordnet angielsko-polski


1. (two people considered as a unit)
dwójka, duet, para, tandem, dwójca


2. (two items of the same kind)
para: : synonim: couple
synonim: twosome
synonim: twain
synonim: brace
synonim: span
synonim: yoke
synonim: couplet
synonim: distich
synonim: duo
synonim: duet
synonim: dyad
synonim: duad

Słownik internautów

para (dwa)
tworzyć parę

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

para

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dwa

łączyć

parzyć

Słownik techniczny angielsko-polski

1. para (dwie sztuki) f
2. wiązka parowa (przewodów), para f

łączyć parami

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And what happened to me was I bought, what was for me, a very expensive pair of shoes.
To co się mi przydarzyło, zaczęło się, gdy kupiłem bardzo drogą parę butów.

TED

Those organisms that paired with fungi were rewarded, because fungi do not need light.
Organizmy łączące się w pary z grzybami skorzystały bo grzyby nie potrzebują światła.

TED

I got arrested in my swim trunks, so I need 50 bucks and a pair of shoes.
Aresztowali mnie w samych gaciach więc potrzebuję 50 dolców i parę butów.

OpenSubtitles

- England pair back after missing session on Monday- Rooney underwent treatment for minor ankle injury.

www.guardian.co.uk

In his latest photo, released on Monday, Cliff Richard strolls along a beach in a pair of sodden shorts, as fresh and fragrant as a new season plum.

www.guardian.co.uk

The final entry on John and Linda Catt's file was on 27 September last year, after the pair marched against New Labour.

www.guardian.co.uk

So in your case, instead of the whole pussy bow - skirt - heels scenario, just wear a pussy-bow blouse with, say, a pair of jeans and flats.

www.guardian.co.uk

I was saying to your father what a good pair you make.
Mówiłem twojemu ojcu że ładna z was para.

When you buy a pair, the company gives another to a child in need.
Kiedy kupujesz parę, firma daje kolejną potrzebującym. Są wspaniałe.

All my life I had a pair that made me feel like a man.
Całe życie były takie, że czułem się jak mężczyzna.

Come near me with that again, you'll need a pair of them!
Zbliż się z tym jeszcze raz a sam będziesz ich potrzebował!

I think you're the more interesting one in this pair.
Myślę, że w naszej dwójce, to ty jesteś bardziej interesująca.

And buy a new pair of shoes before we get to court.
I kup parę nowych butów Przed iściem do sądu. Nowe buty?

Oh, you are growing a pair all of a sudden.
Ja.. Nagle rośnie ci para w gębie.

Get me a new pair of boots and I'm in.
Kupcie mi nowe buty a jestem wasz.

Let's go get you a new pair of shoes first.
Ale najpierw kupimy ci nowe buty.

I'm building something and I could use an extra pair of hands.
Buduję coś i przyda mi się dodatkowa para rąk.

Or are you like the single one from the pair of love birds?
Czy jesteś, jak jeden z pary zakochanych ptaków?

Don't you think it would be nice to send a pair of strong guys?
Nie sądzisz, że byłoby miło wysłać paru silnych gości?

Well, they had one pair, but I didn't like the color.
Cóż, mieli jedną taką parę, ale nie podobał mi się kolor.

All for a pair of shoes that are too big!
I wszystko to dla pary za dużych butów!

When you see how much she's ordered, you'll need another pair of hands.
Jak zobaczysz ile zamówiła, będziesz potrzebowała jeszcze jednej pary rąk.

You buy yourself a new pair of boots or something.
Kup sobie nową parę butów piłkarskich lub czegoś w tym stylu.

My people tried to get me to wear a pair like that.
Moi ludzie próbowali mnie przekonać, żebym takie nosił.

He bought her a pair and now they're both wearing them.
Też kupił jej parę i teraz razem je noszą.

So grow a pair and put them together for our new officers!
Więc łapy z gaci i owacje dla naszych nowych oficerów!

Since when do you need more than one pair of pants?
A od kiedy potrzebujesz więcej niż jedną?

A girl put a pair of them on for my birthday one time.
Moja dziewczyna ubrałała kiedyś jedne z nich w moje urodziny.

Come on. Another pair of eyes and ears watching the house?
Nie chcesz dodatkowej pary oczu do pilnowania domu?

And then help him find his best pair of walking shoes.
A potem pomóżcie mu znaleźć najlepszą parę butów, jaką ma.

You think I can get here a pair of socks?
Myślisz, że mogłabym dostać parę skarpet?

One day, someone donated a pair of eyes to her.
Pewnego dnia ktoś zasponsorował jej operację oczu.

Where can I get a pair of pants like that?
Gdzie można kupić takie spodnie jak twoje?

The only difference between you and them is a pair of horns.
Jedyna różnica między tobą, a nimi to para rogów.

Hey look, I found a pair that might fit you.
Popatrz ta para, może na ciebie pasować.

I did pack six other pair, none of them black.
Zapakowałam sześć innych par, ale żadne nie są czarne.

They're so poor that some families have to share a single pair of pants.
Ludzie są tak biedni, że niektóre rodziny... muszą dzielić się jedną parą spodni.

If I remember correctly you only travel with one pair.
A o ile dobrze pamiętam zawsze podróżujesz tylko z jedną parą.

Why is it so hard to keep a pair of socks together?
Co jest trudnego w dopasowaniu pary skarpetek?

As they say, a good pair of boots is worth walking for.
Jak to mówią, za dobrą parą butów warto pochodzić.

They're doing things that no other pair would dare to do.
Męska para robi coś, czego żadna inna nie odważyłaby się wykonać.

So they are in fact, your only pair of underpants.
Czyli są to twoje jedyne majtki.

Is this a pair of jeans under all that blood?
Czy to jest para dżinsów cała we krwi?

Sure, I sold a code and two pair of plans.
Pewnie, sprzedałem kod i dwie pary planów.

It was only a pair of jeans, and just that one time.
To była tylko para jeansów i tylko jeden raz.

And they're so poor, they all have to share one pair of underpants!
I są tacy biedni, wszyscy muszą się dzielić jedną parą majtek!

We'd only need one pair of scissors if we moved in together.
To, że będziemy potrzebowali tylko jednych nożyczek, gdy zamieszkamy razem.

That can only be filled by a pair of trousers.
Masz pustkę w sercu, którą może wypełnić tylko para spodni.

My mother and father never owned a pair of shoes.
Moja matka i ojciec nie mieli nawet jednej pary butów.

Here we are with three shoes that belong to the same pair.
Jesteśmy tu z trzema butami, które należa do tej samej pary.

We gave clothes to a boy who had one pair of shorts.
Kupiliśmy ubrania chłopcu który miał tylko parę krótkich spodni.

I hope he's got two pair of pants with that suit.
Mam nadzieję, że ma na sobie dwie pary spodni.

You got one beautiful pair of little hills there, lady.
Masz tam parę pięknych małych pagórków, paniusiu.

So our yellow pair is still the first to cross the whole of Africa.
Więc nasza żółta para jest nadal pierwszą ktora przekroczy całej Afryki.