Słownik polsko-angielski

zool. blind-worm; slow-worm

Wordnet polsko-angielski

(small burrowing legless European lizard with tiny eyes
popularly believed to be blind)
blindworm, slowworm, Anguis fragilis
synonim: padalec zwyczajny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

slow-worm, blind-worm

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (zool) blindworm

Słownik środowiska polsko-angielski

m zool. slow worm

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

blindworm

viper

Nowoczesny słownik polsko-angielski

crawler

slow worm

rat