Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Orinoko

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That's an adult Orinoco crocodile in its jaws.
To znaleziona na pustyni dolna szczęka krokodyla.

TED

That's an adult Orinoco crocodile in its jaws.
To dorosły krokodyl z Orinoko w jego szczękach.

O'Brien says the Orinoco and Rio Grande will be fixed soon.
Szef O'Brien mówi, że Orinoco i Rio Grande będą sprawne za kilka dni.

Rio Grande to Mekong and Orinoco.
Rio Grande do Mekong i Orinoco.