Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj szczery, serdeczny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZCZERY

SERDECZNY

Wordnet angielsko-polski

(showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
"was charitable in his opinions of others"
"kindly criticism"
"a kindly act"
"sympathetic words"
"a large-hearted mentor")
łaskawy, wielkoduszny, wspaniałomyślny
synonim: charitable
synonim: benevolent
synonim: kindly
synonim: sympathetic
synonim: good-hearted
synonim: large-hearted