Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pożywny pokarm;

(Adjective) pokarmowy, żywieniowy; odżywczy, pożywny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj odżywczy, pożywny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) nutritional

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

odżywczy adj., pożywny adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

odżywczy, pożywny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. odżywczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODŻYWCZY

POŻYWNY

ŚRODEK ODŻYWCZY

Wordnet angielsko-polski

(of or providing nourishment
"good nourishing stew")
pożywny
synonim: alimentary
synonim: alimental
synonim: nourishing
synonim: nutrient
synonim: nutritious

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj.,biol. odżywczy