Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) niania, opiekunka do dzieci;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opiekunka, pielęgniarka

Wordnet angielsko-polski

(a woman who is the custodian of children)
niania, niańka
synonim: nanny
synonim: nurse

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Bona

niania

pielęgniarka