Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pielęgniarka, opiekunka, mamka;
nurse practitioner - dyplomowany pielęgniarz, dyplomowana pielęgniarka;
nurse’s aide - pomoc pielęgniarska;
nurse’s aide - pomoc pielęgniarska;

(Verb) troszczyć się o względy, zabiegać o względy; pracować jako pielęgniarz, pielęgniarka; trzymać tuż obok siebie, przytulić, przytulać; niańczyć, pielęgnować, doglądać; karmić piersią;
nurse one’s pride - przeżywać, czuć się zawstydzonym/upokorzonym;
nurse one’s drink - powoli sączyć napój;
nurse one’s drink - powoli sączyć napój;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(~maid) pokojówka
2.
(of the sick) pielęgniarka, siostra
male ~ pielęgniarz.vt
1.
(suckle) karmić piersią.
2.
(take charge of
attend to) opiekować się
3.
(hold in one's arms) tulić w ramionach.
4.
(fig) : to ~ hopes żywić nadzieje
to ~ a grudge against sb żywić urazę do kogoś.vi (feed at the breast) karmić piersią

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pielęgniarka, opiekunka, mamka
pielęgnować, karmić piersią
~ one's pride przeżywać (coś nieudanego) , czuć się zawstydzonym/upokorzonym

Nowoczesny słownik angielsko-polski

siostra

piastunka

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

s station

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s niańka
pielęgniarka
vt niańczyć
pielęgnować
hodować
żywić (uczucie)
male ~ pielęgniarz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BONA

NIAŃKA

SANITARIUSZKA

PSZCZOŁA KARMICIELKA

MRÓWKA PRACOWNICA

KARMIĆ PIERSIĄ

NIAŃCZYĆ

PIELĘGNOWAĆ

WYPIELĘGNOWAĆ

HODOWAĆ (ROŚLINY)

TULIĆ

ZABIEGAĆ

DOGLĄDAĆ

LECZYĆ

ŻYWIĆ (UCZUCIE)

PIASTOWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(a woman who is the custodian of children)
niania, niańka
synonim: nanny
synonim: nursemaid

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mamka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. pielęgniarka
~, female military - pielęgniarka służąca w wojsku
~, male - pielęgniarz
~, woman - pielęgniarka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.

statmt.org

An agency nurse who was filmed turning off a patient's life support machine before making a bungled attempt to resuscitate the man has been suspended pending an investigation, it was reported today.

www.guardian.co.uk

Born 29 September 1961 in Barry, Wales, the daughter of a nurse and aged-care worker.

www.guardian.co.uk

The name Margaret Witt may join the canon of US civil rights' pioneers, after a federal judge ruled that the decorated flight nurse - discharged from the US air force for being a lesbian under the "don't ask, don't tell" policy - should be given her job back as soon as possible.

www.guardian.co.uk

Edie Falco was named outstanding comedy actress for nurse Jackie and The Big Bang Theory's Jim Parsons was named outstanding comedy actor for his portrayal of Sheldon Cooper.

www.guardian.co.uk

She's going to be your night nurse until we leave.
Dzieci chce żebyście poznali Amy, będzie waszą nocną pielęgniarką.

I'm no more a nurse than you are a human being.
Jestem taką pielęgniarka jak ty porządnym człowiekiem.

She's a good nurse but we can't have her become a China case.
Ona jest dobrą pielęgniarką ale nie możemy mieć jej stanie się przypadek Chin.

The nurse said I might only have a day or two left.
Pielęgniarka powiedziała, że został mi dzień lub dwa.

I should go to the nurse to get a shot.
Powinnam iść do pielęgniarza, żeby mi zrobił zastrzyk,

The other half are waiting for their nurse to turn them over.
A druga czeka, aż pielęgniarka ich obróci.

His body was found by a nurse the next day.
Ciało znalazła następnego dnia rano pielęgniarka.

Nurse her back to health so she can go to the police?
Opiekować się nią, dopóki będzie w stanie pójść na policję?

I made a special effort to not look like a nurse.
Starałam się nie wyglądać jak pielęgniarka.

Then why did the nurse tell us to talk to him?
Więc dlaczego pielęgniarka kazała nam do niego mówić?

Or you've been taken in hand by that pretty nurse.
Albo zajęła się Tobą ta ładna pielęgniarka.

She's the nurse your sister works with down at the hospital.
To pielęgniarka z którą twoja siostra pracuje w szpitalu.

As my wife, you won't have time to play nurse.
Jako moja żona, nie będziesz mieć czasu bawić się w pielęgniarkę.

My mother was a nurse, so I sort of fell into it.
Moja mama była pielęgniarką. Poszłam w jej ślady.

I might not be a doctor, but I'm still their nurse.
Może nie będę doktorem, ale jestem ich pielęgniarką.

Hold up. My baby's happy with being just a nurse.
Mój skarb jest szczęśliwy z tym, że jest tylko pielęgniarką.

Sign these at the bottom, and leave them with the nurse.
Proszę je podpisać na dole i oddać pielęgniarce.

Maybe I should go to the beach with you instead of a nurse.
Może powinnam pojechać z tobą na tę plażę, zamiast pielęgniarki.

This morning, a nurse gave me £9 when it should have been 16.
Tego ranka, pielęgniarz dał mi 9 funtów, kiedy powinno być 16.

He ran off with her nurse, and I haven't seen him since.
Uciekł z jej pielęgniarką i od tamtej pory go nie widziałem.

We can enjoy them as I nurse you back to health.
Możemy się nimi cieszyć, gdy będę się Tobą opiekować podczas Twojego powrotu do zdrowia.

From Monday, a nurse will come three times a week.
Od poniedziałku trzy razy w tygodniu będzie przychodziła pielęgniarka.

I'll ask the nurse to read the newspaper to her.
Poproszę pielęgniarkę, żeby czytała jej gazetę.

Oh, no. I'm really good friends with the school nurse.
Och, no., z którym jestem naprawdę dobrymi przyjaciółmi szkolny pielęgniarka.

Day care costs more than what I earned as a nurse.
Opieka kosztuje więcej, niż zarabiałam jako pielęgniarka.

The nurse said only me and nurses can be in my room.
Pielęgniarka mówiła... Pielęgniarki mogą być w pokoju.

Only the young lady was left. And me, her nurse.
Tylko młoda pani i ja, jej opiekunka, pozostałyśmy przy życiu.

And your mother tries to nurse them back to health.
A twoja matka pomaga im wrócić do zdrowia.

And you got nurse wilson's number on your first day, David.
I zdobyłeś numer pielęgniarki Wilson pierwszego dnia David.

I could send these to that nurse, say it's from you.
Moge je wysłać do tamtej pielęgniarki i powiedzieć, że to od ciebie.

I now earn more per month than in my best years as a nurse.
Ale coś robiłaś. Zarabiam więcej w miesiąc niż pielęgniarka w rok.

Unfortunately you won't be able to have any jobs as a nurse.
Niestety nie mamy do zaoferowania żadnej pracy jako pielęgniarka.

Did that nurse have anything to do with the exhibition?
Czy ta pielęgniarka miała cokolwiek wspólnego z wystawą?

And you thought I was just some boring old nurse.
I myslałeś że jestem nudną starą pielęgniarką.

There's a nurse who comes and stays at the house.
Jest pielęgniarka która przychodzi i zostaje w domu.

A male nurse with a detailed knowledge of early American war history.
Męskim pielęgniarzem ze szczegółową wiedzą o wczesnych latach amerykańskiej wojny..

Sorry, but the nurse told us you were out of danger.
Przepraszam, ale pielęgniarka powiedziała nam, że nie byłeś w niebezpieczeństwie.

I got it from the nurse, a cigarette for you.
Dostałem od pielęgniarki, papierosek dla ciebie.

Now, if you want anything, here we are, just ring for nurse.
Jeśli będzie pan czegokolwiek potrzebował, proszę zadzwonić po pielęgniarkę.

When I woke up, there was the nurse taking care of me.
Kiedy się obudziłem, zajmowała się mną pielęgniarka.

I didn't become a doctor to go to parties, Nurse.
Nie zostałem doktorem aby bywać na przyjęciach, Siostro.

Listen, a nurse left my employment about four years ago.
Posłuchaj, Pielęgniarka opuściła mojego pracodawcę jakieś 4 lata temu.

Then the doctor left and the ward nurse came in.
Potem wychodził i pojawiała się siostra oddziałowa z zastrzykiem.

Now she must nurse a small pig whose mother died.
Teraz musi zaopiekować się małą świnką której matka zdechła.

Her mother was a nurse and Lisa's going to be a doctor.
Jej matka była pielęgniarką a Lisa będzie lekarzem.

By the time the nurse examined me, there was nothing left to find.
Kiedy pielęgniarka mnie badała, nic nie zostało do znalezienia w celi.

Do you think it's too early to be hiring a night nurse?
Nie myślisz, że to za wcześnie, by zatrudniać już pielęgniarkę na noc?

I sent information about my work, and your nurse made an appointment for me.
Przesłałam informację o mojej pracy, a wasza pielęgniarka wyznaczyła mi termin.

No matter what that nurse with the big butt says.
Pomimo tego, co mówi pielęgniarka z dużym tyłkiem.

Call a vet, nurse the little guy back to health?
Wzywamy weterynarza? Doprowadzamy robaczka z powrotem do pełnego zdrowia.