Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy nieważność, nieważny akt;
nullity suit - proces o unieważnienie małżeństwa;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kontraktu)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n nieważność nullity action powództwo o unieważnienie nullity of a contract nieważność umowynullity of fathering of a child unieważnienie uznanie ojcostwa nullity of the act nieważność aktu prawnego nullity suit proces o unieważnienieaction for nullity powództwo o unieważnienie clause of nullity rygor nieważności declaration of nullity oświadczenie o nieważności decree of nullity wyrok o unieważnieniu małżeństwa plea of nullity zarzut nieważności statement of nullity oświadczenie o nieważności

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNIEWAŻNIENIE

NICOŚĆ

ZERO (O CZŁOWIEKU)

Wordnet angielsko-polski

(the state of nonexistence)
nicość, nicestwo
synonim: nothingness
synonim: void
synonim: nihility

Słownik internautów

działanie nieważne, nieważność
nieważność maiżeństwa

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [of a marriage] ] nieważność małżeństwa, unieważnienie małżeństwa

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

nieważność (brak znaczenia wobec prawa)
action for nullity: powództwo o unieważnienie
affected by nullity: dotknięty nieważnością (o czynności prawnej)
clause (pain) of nullity: rygor nieważności, klauzula nieważności
declaration of nullity: oświadczenie o nieważności
decree of nullity: wyrok o unieważnieniu małżeństwa
nullity action: powództwo o unieważnienie
nullity of fathering a child born out of wedlock: nieważność uznania ojcostwa dziecka narodzonego z nieprawego łoża
nullity of legal proceedings: nieważność postępowania sądowego
nullity of marriage: nieważność małżeństwa
nullity suit: powództwo o unieważnienie, proces o unieważnienie
pain of nullity: rygor nieważności
plea of nullity: zarzut nieważności
sanction of nullity: sankcja nieważności
statement of nullity: oświadczenie o nieważności
under pain of nullity: pod rygorem nieważności

Słownik techniczny angielsko-polski

zerowość f