Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia nobel;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

nobel m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

nobel, No chem.)

Wordnet angielsko-polski

(a radioactive transuranic element synthesized by bombarding curium with carbon ions
7 isotopes are known)
nobel, No
synonim: No
synonim: atomic number 102

Duży słownik chemiczny

nobel

Słownik techniczny angielsko-polski

nobel m, No