Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przekąska; kęsek, kąsek, skubnięcie; powolne jedzenie; wyraz umiarkowanego zainteresowania; krótka bójka; informatyka półbajt;

(Verb) jeść powoli, skubać/skubnąć; przegryzać, pogryzać, przygryzać; szczypać; czepiać się;
nibble at sth - (Phrasal Verb) skubać/dziobać coś, pogryzać coś; zastanawiać się nad czymś;
nibble away at sth - (Phrasal Verb) stopniowo zjadać, pochłaniać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt skubać
ogryzać
(at gross) obżerać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(at) jeść powoli, skubać (jedzenie), przegryzać
powolne jedzenie, skubanie, krótka bójka, (inf.) półbajt, (pot.) mały pospieszny posiłek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OGRYZANIE

DZIOBANIE

KĘSEK

OGRYZAĆ

DELIKATNOŚĆ: JEŚĆ Z PRZESADNĄ DELIKATNOŚCIĄ

SKUBAĆ

BAWIĆ SIĘ MYŚLĄ

CZEPIAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

skubać (jedzenie)

Wordnet angielsko-polski

(a small byte)
półbajt, tetrada, nibble
synonim: nybble

Słownik audio-video Montevideo

liczba w systemie binarnym [cztery bity]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gryźć

nadgryzać

obgryzać

półbajt

przygryzać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it sort of nibbles at the core of the whole profession and all the assumptions of that medium.
Coś takiego podkopuje jakby fundamenty całej sztuki filmowej i założenia tego medium.

TED

Nibble the ears maybe.
Może muskać zębami uszy.

TED

45pm, watch out for hordes of hungry investors rushing to their next complementary nibbles hold another company board to account.

www.guardian.co.uk

45pm, watch out for hordes of hungry investors rushing to their next complementary nibbles hold another company board to account.

www.guardian.co.uk

45pm, watch out for hordes of hungry investors rushing to their next complementary nibbles hold another company board to account.

www.guardian.co.uk

Keep the myriad fortresses and palaces; this is the Rajasthan I love: rich gummy scents of the desert, dunes trembling in the heat, the lifted upper lip of a camel as it nibbles the few thin green leaves on a thorn tree; scrawny goats perched on a branch.

www.guardian.co.uk

So would you like something to nibble on before dinner?
Więc, chcielibyście przekąsić coś lekkiego przed kolacją?

We got you a little something to nibble on.
Mamy dla ciebie coś na ząb.

You maneuver the ice cube over his head and nibble on it.
Możesz przemieścić się z tą kostką na górę, i nawet go ugryźć.

Not that kind of nibble, you great fat ape!
Nie ten rodzaj ogryzania, ty wielka tłusta małpo!

So, we will lie still, and let our enemies come to us and nibble.
A więc... będziemy trwać w bezruchu... i pozwolimy kąsać się naszym wrogom.

Fetch me a black coffee... and something to nibble on.
Załatw mi czarną kawę... i coś na ząb.

Would you like something to eat, something to nibble?
A może coś do jedzenia? Coś do poskubania...

I know why you nibble on my neck.
Juz wiem dlaczego wciąz skubiesz mnie po szyi.

You want some hard-boiled eggs to nibble on... while you're waiting?
Chcesz jajka na twardo, by móc je oskubywać... podczas oczekiwania na Pana Jajko?

And now, the nibble on the ears.
O a teraz liźnięcie w ucho.

Not even a nibble for himself.
Nie zostawił nawet okruszka dla siebie.

I want to nibble on Jamaican jerks and teriyaki thighs
Chcę zabawić się z Jamajczykami i z udami z Teriyaki

Well, my mum bites a bit. The rest of us just nibble ibble dibble...
No dobra, moja mama troche kłapie. ale reszta tylko nibble ibble dibble...

And you nibble with delight.
A ty nadgryzasz je w zachwycie. Dobra?

Imagine holding that wriggling life and letting it nuzzle and nibble at the breast.
Wyobraź sobie, to wiercące się życie, pozwalać mu miziać i skubać, gdy szuka piersi.

I may just nibble. I'm Christopher Mello, remember:
Tylko sobie trochę skubnę. Dziękuję Szczęśliwcu. Jestem Christopher Mello i pamiętaj bądź szczęśliwy.

That you'd like me to nibble all...
Że chcesz, żebym skubał wszystkie...