Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) antropologia neandertalski; prymitywny, niecywilizowany, prostacki;
neanderthal man - antropologia neandertalczyk, człowiek neandertalski; prymityw, prostak; twardziel;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (~~man) Neandertalczyk.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

neandertalski

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zabijaka, awanturnik, zawadiaka
twardziel (silny i skory do bójki mężczyzna)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This may also be surprising because the Neanderthals were never in China.
To także może być zaskakujące, ponieważ neandertalczyków nigdy nie było w Chinach.

TED

We would expect there to be no difference, because Neanderthals were never in Africa.
Oczekiwalibyśmy, że nie będzie różnicy, ponieważ neandertalczycy nigdy nie byli w Afryce.

TED

For example, in the Caucasus there's a site where you find local Neanderthal tools.
Na przykład na Kaukazie znaleziono lokalne narzędzia neandertalczyków.

TED

Presumably, they did so first in the Middle East, where there were Neanderthals living.
Prawdopodobnie stało się to po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie, gdzie żyli neandertalczycy.

TED

We don't know, but it's possible that Neanderthals didn't do this.
Nie wiemy, ale mozliwe że neandertalczycy tego nie robili.

TED

Therefore, this new skeleton must be much older than the Neanderthal.
Dlatego ten szkielet musi być o wiele starszy od Neandertalczyka.

That looks like a Neanderthal woman frozen in ice.
To wygląda jak jakaś Neandertalska kobieta zamarźnięta w lodzie.

We're a red state, but that doesn't mean we're neanderthal and not progressive.
Jesteśmy czerwonym stanem, ale to nie znaczy, że jesteśmy przeciwni rozwojowi.

S-some Neanderthal who thinks my day should get meaning from rubbing his feet?
Z Neandertalczykiem, który uważa, że mój dzień ma nabierać znaczenia, kiedy masuję mu stopy?

But he's a gambler and a drinker, with a Neanderthal mentality.
Ale to hazardzista i pijak z mentalnością Neandertalczyka.

You're not a Neanderthal like most guys.
Nie jesteś Neandertalczykiem jak większość chłopców.

I do not study at Yale, his Neanderthal.
Nie studiowałem w Yale, neandertalczyku. Neandertalczyku?

Imagine, traveling with your own private Neanderthal.
Wyobraź sobie podróż z własnym neandertalczykiem.

You think like a Neanderthal.
Myślisz jak Neandertalczyk.

McKellar is a Neanderthal, and he is on a personal vendetta to destroy me.
McKellar to neandertalczyk. Planuje osobistą zemstę, żeby mnie zniszczyć.

I'm not scared of you, you Neanderthal dicks!
Nie boję się was, Wy Neandertalskie fiuty!!

Maybe Shannon is the Neanderthal man?
To może Shannon jest Neandertalczykiem?

What is the Neanderthal diet?
Co to jest neandertalska dieta?

I'm saying you're a Neanderthal.
Nie, mówię, że jesteś jak Neandertalczyk.

From lowly Neanderthal and Cro-Magnon, to early warriors, medieval knights.
Od niskich neandertalczyków i Cro-Magnon do wczesnych wojowników, średniowiecznych rycerzy.

police reported a disturbance at the Science Museum by the Neanderthal man exhibit.
Policja zawiadomiła o zakłóceniu spokoju w Muzeum Nauki przy eksponacie Neandertalczyka.

And the winner is Mr. Neanderthal!
Zwycięzcą jest Pan Neandertalczyk!

Hi, I'm Becky, this Neanderthal's better half.
Hej, jestem Becky ,druga połowa neardenalczyka

that the Neanderthal was never our ancestor.
Ja uważam, że człowiek, od Neandertalczyka nigdy nie był naszym przodkiem.

N, as in Neanderthal, nincompoop, nitwit.
N jak neandertalczyk,

Yeah, Thorne... ...some Neanderthal named Mick, and the entire basketball team.
Tak, Thorne... ...jakiś Neandertalczyk Mick, i cała drużyna koszykówki.

It's N as in Neanderthal... ...nincompoop, nitwit, and L as in ladder.
Nie. N jak neandertalczyk, nieuk, nicpoń i D jak drabina.

There has been global warming since the last glaciations, for example, and, after all, it was not the cars used by Neanderthal Man that caused the previous instances of global warming.
Globalne ocieplenie postępuje od ostatniego zlodowacenia i jego występowanie w przeszłości nie było spowodowane przez samochody, którymi jeździli neandertalczycy.