Słownik polsko-angielski

wojsk. invasion; raid; incursion; foray
~ barbarzyńców - barbarian invasion, barbarian raid
~ mongolski - hist. Mongol invasion, Mongol raid
~ niszczący - destructive raid, devastating raid
~ nomadów - nomad incursion, nomad invasion
~ Wikingów - hist. Viking raid
~ wojskowy - military invasion, military inroad
~ wroga - hostile invasion, hostile inroad
~ zewnętrzny - external raid

Wordnet polsko-angielski

(the act of invading
the act of an army that invades for conquest or plunder)
invasion
synonim: inwazja
synonim: agresja
synonim: nachód

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(na kraj) invasion, inroad

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C invasion; foray; incursion

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INCURSION

INROAD

INVASION

IRRUPTION

RAID

FORAY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m incursion, invasion

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist. invasion
onslaught
raid

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

inroads

onset

onslaught

Nowoczesny słownik polsko-angielski

descent