Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) film;
be in movies - pracować w przemyśle filmowym;
movies - (Noun) kino; przemysł filmowy;
the movies - (Noun) przemysł filmowy; kino;
go to the movies - iść do kina;

(Adjective) filmowy;
movie ticket - bilet do kina;
movie film - taśma filmowa; film;
movie camera - kamera filmowa;
movie house - kino;
movie producer - producent filmowy;
movie director - reżyser filmowy;
movie star - gwiazda filmowa/gwiazdor filmowy;
movie star - gwiazda filmowa/gwiazdor filmowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (colloq) film.~ cpds ~-goer n kinoman
~-maker n filmowiec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) film

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kino

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. film
~ theater kino

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'muvin Film It was some movie! (To ci dopiero by3 film!) - Beverly Hills 90210 [serial Fox-TV] (1995) I promise to keep making better movies (Przyrzek3em sobie, ?e bede robia lepsze filmy) - Boogie Nights [film] (1997) "
To be or not to be!"
"
What is that from?"
"
I don't know, some Mel Gibson movie"
("
Być albo nie być!"
"
Skąd jest ten tekst?"
"
Nie wiem, chyba z jakiegoś filmu z Melem Gibsonem") - 3rd Rock from the Sun [serial Fox-TV] (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

am. film
movie theater - kino
movie camera - kamera filmowa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FILMOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

film
kino

Wordnet angielsko-polski

(a form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the illusion of continuous movement
"they went to a movie every Saturday night"
"the film was shot on location")
film, obraz
synonim: film
synonim: picture
synonim: moving picture
synonim: moving-picture show
synonim: motion picture
synonim: motion-picture show
synonim: picture show
synonim: pic
synonim: flick

Słownik internautów

film

Słownik audio-video Montevideo

film kinowy, film fabularny

film, obraz filmowy w USA

Słownik techniczny angielsko-polski

film m, obraz filmowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And I can basically look everywhere I want, see every movie I've always wanted to see.
Patrzeć, na co mi się żywnie podoba, oglądać filmy, które chciałam obejrzeć.

TED

Can it be for every man, or is this just for corporations and movie producers?
Będzie dla każdego, czy tylko dla korporacji i producentów filmowych?

TED

FS: You can be in a Lagos traffic jam and you can buy a movie or some bananas or some water.
Można znaleźć się w korku ulicznym w Lagos, kupić tam filmy, banany, wodę.

TED

So I'm going to show you a movie where you're going to see that kind of dynamic.
Te eksperymenty są przeprowadzane z naszymi własnymi programami.

TED

A lot of people thought it was a publicity stunt for the movie.
Wielu ludzi uznało to za chwyt reklamowy. ~~~ Wielu ludzi uznało to za chwyt reklamowy.

TED

The video in question - for the single Make Me Wanna Die, which was used in the recent movie Kick-Ass - features Momsen stripping in a graveyard as she walks towards the camera.

www.guardian.co.uk

Yet, the sanguine message of the movie is that America can be trusted to use this new weapon for universal good.

www.guardian.co.uk

Hollywood movie empire reaches deal to unload $4bn debt and relaunch under new management.

www.guardian.co.uk

In a few years' time, you sit down for an eight-hour Batman marathon, watching all three films back to back (I'm sad enough to have done this with Peter Jackson's Lord of the Rings, so I'm confident that this is a genuine potential scenario) and when it comes to the final movie everything suddenly goes all 3D.

www.guardian.co.uk

I feel like I'm on a movie set or something.
Czuję się jakbym była w filmie, lub coś takiego.

I mean, the guy makes a movie every ten years.
Facet robi jeden film na dziesięć lat.

We want to go see a movie, come with us?
Idziemy na film. Chcesz... pójść z nami?

Someone made an offer for the movie rights to my book.
Ktoś chce prawa filmowe do mojej książki.

I have a better chance of being in a movie than him.
Miałem lepszą szansę niż on, aby być w przemyśle filmowym.

Oh yeah, we heard about the movie and the director.
Oh tak, słyszeliśmy o filmie i reżyserze.

Let me tell you about a movie I once saw.
Opowiem Ci o filmie, który kiedyś oglądałem.

Over three days, I saw the movie more than ten times.
Przez trzy dni oglądnąłem film ponad dziesięć razy.

What you hear behind me is not coming from a movie set.
To co słyszycie za mną nie pochodzi z filmu.

You need to do a lot to make a good movie.
Trzeba zrobić ich dużo, żeby skleić dobry film.

So you have a new movie you're getting ready to start?
Więc masz nowy film, szykujesz się do kręcenia?

But I think you've got more than one movie in you.
Ale myślę, że masz pomysł na więcej filmów.

I would like very much to be part of your movie.
Bardzo chciałbym być częścią twojego filmu.

Do you ever feel like you're inside of a movie?
Czy czułeś się kiedyś jak w filmie?

They want me to say yes to them and make their movie.
Czy powiem tak i czy zrobię z nimi film.

For him, the wrong movie is only a financial matter.
Dla niego zły film to tylko porażka finansowa.

And she even gets to play herself in the movie.
Dostanie nawet możliwość zagrania samej siebie w filmie.

The movie you are about to see is not real.
Film, który za chwilę zobaczycie nie jest prawdziwy.

And I got an idea for a movie you should do.
Mam pomysł na film, który powinieneś zrobić.

You're going to watch a movie or you can sleep!
Możecie obejrzeć film albo iść spać.

I thought maybe we could stay in and watch a movie.
Myślałam, że może zostaniemy i obejrzymy film.

I'm going to watch a movie tonight with my mom.
Nie mogę, dziś wieczorem idę obejżeć film z mamą.

I said, stop trying to be a movie star in real life.
Powiedziałam, przestań zachowywać się jak gwiazda filmowa w życiu.

He said he'll make you like a big movie star.
Powiedział,że zrobi z Ciebie wielką gwiazdę filmową.

No, you know what I think the movie should be?
Wiecie, jaki powinien być ten film?

I believe he wants to make a great movie, yeah.
Wierzę, że chcę zrobić świetny film.

You want me to come to Houston and see a movie?
Chcesz żebym przyjechał do Houston i zobaczył z Tobą film?

Do you know what happened to the guys in that movie?
Czy wiesz, co się stało z facetami w tym filmie?

Come on, tell Tom he can take her to the movie for a change.
Daj spokój, powiedz Tommy'emu, żeby tym razem to on zabrał ją na film.

Someone told me they're thinking of making your book into a movie.
Ktoś mi powiedział, że zamierzają nakręcić film na podstawie pani książki.

You can watch the whole day like it's a movie.
Możesz obejrzeć cały dzień, jakby to był film.

Perhaps there is a job for him in the movie.
Może znajdziesz dla niego pracę przy filmie?

What do you say we stay in tonight and watch an old movie?
Może zostaniemy dziś w domu i obejrzymy jakiś stary film?

If I talk to some movie stars, they can help.
Myślę, że pogadam z kilkoma gwiazdami filmowymi, mogą mi pomóc.

We're really going to see all this in your movie?
Naprawdę zobaczymy to wszystko w twoim filmie?

Even that line you just said comes from a movie.
Nawet ta linijka, którą właśnie powiedziałeś pochodzi z filmu.

I don't want to know what this movie is about.
Nie chcę wiedzieć, o czym jest ten film.

No, I said that we could try and see a movie.
Nie, powiedziałam, że możemy spróbować i zobaczyć jakiś film.

They won't let you kids into a movie like that.
Nie wpuszczą was na taki film.

We never get to see the end of the movie when you come.
Nigdy nie możemy obejrzeć końca filmu, jak z nami idziesz.

I've been trying to make this movie for 15 years.
Od 15 lat próbuję zrobić ten film.

My God, does he really talk like that in the movie?
O Boże. On na serio tak mówi w filmie?

We went back to his house and watched a movie, I think.
Poszliśmy do niego i chyba obejrzeliśmy film.

Why would the police come here but if this was a movie?
Po co by tu przychodziła policja, skoro to był tylko film?

I met him recently and he really wants to be in our movie.
Rozmawiałem z nim ostatnio i mówił, że chętnie zagrałby w naszym filmie.

Well, you're the one who wanted the wife in the movie.
Sam chciałeś, żeby w filmie była żona.

This is like a scene from a movie or something.
To brzmi jakbyśmy byli w filmie, albo co...

It was a movie of the week based on real events.
To był film tygodnia oparty na prawdziwych wydarzeniach.

It's exactly the kind of movie I should be making.
To dokładnie rodzaj filmu w jakim powinnam grać.

How hard is it to get into the movie business?
Trudno jest wejść do przemysłu filmowego?