Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pyłek, okruch; odrobina;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (speck) pyłek

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pyłek, okruch
~ in sb's eye źdźbło w oku bliźniego

Nowoczesny słownik angielsko-polski

drobinka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pyłek

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PYŁEK

Wordnet angielsko-polski

( (nontechnical usage) a tiny piece of anything)
atom
synonim: atom
synonim: molecule
synonim: particle
synonim: corpuscle
synonim: speck

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

źdźbło

Słownik religii angielsko-polski

okruch m, pyłek m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

'Remove the plank from your own eye before the mote from your neighbour's.'
"Widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz”.

statmt.org

The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Jednak czasami nasuwa nam się ewangeliczny cytat o belce i drzazdze w oku.

statmt.org

You can see the mote in your brother's eye but not the beam in your own.
Widzicie drzazgę w oku bliźniego, ale nie widzicie belki we własnym oku.

statmt.org

The Union first needs to take the mote out of its own eye.
Unia musi najpierw wyciągnąć belkę ze swojego własnego oka.

statmt.org

Request for defence of the immunity of Ashley Mote (vote)
Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a (głosowanie)

statmt.org

In 1912, Max Beerbohm published "The mote in the Middle Distance", his parody of Henry James.

www.guardian.co.uk

The Union first needs to take the mote out of its own eye.
Unia musi najpierw wyciągnąć belkę ze swojego własnego oka.

The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Jednak czasami nasuwa nam się ewangeliczny cytat o belce i drzazdze w oku.

You can see the mote in your brother's eye but not the beam in your own.
Widzicie drzazgę w oku bliźniego, ale nie widzicie belki we własnym oku.

Request for defence of the immunity of Ashley Mote (vote)
Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a (głosowanie)

'Remove the plank from your own eye before the mote from your neighbour's.'
"Widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz”.

I would submit, after the recent intervention from Mr Mote, that the greater problem is the wilful misinformation, if not downright lies, that are peddled before the public.
Po niedawnej wypowiedzi pana posła Mote'a chciałbym nadmienić, że większym problemem jest celowa dezinformacja, a wręcz publiczne wygłaszanie zwykłych kłamstw.