Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zażenowanie, skrępowanie, zawstydzenie, wstyd; upokorzenie; religia umartwianie (się); zgorzel;
the mortification of the flesh - religia umartwianie (się);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(hurt, humiliation, grief) upokorzenie.
2.
(subduing) umartwianie (się)
~ of the flesh umartwianie ciała

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wstyd, zawstydzenie, zażenowanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zażenowanie

zawstydzenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UMARTWIENIE

UPOKORZENIE

BLAMAŻ

ZGORZEL

Wordnet angielsko-polski


1. (strong feelings of embarrassment)
upokorzenie, poniżenie
synonim: chagrin
synonim: humiliation

2. (the localized death of living cells (as from infection or the interruption of blood supply) )
martwica, nekroza: : synonim: necrosis
synonim: gangrene
synonim: sphacelus

3. (an instance in which you are caused to lose your prestige or self-respect
"he had to undergo one humiliation after another")
upokorzenie: : synonim: humiliation

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

obumarcie
umartwienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uśmiercanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It's not a bad way to spend a Tuesday lunchtime, in a rehearsal room in Clapham High Street, south London, listening to Simon Russell Beale expound on centaurs, Little Nell and the idealisation of childhood, modern Pimlico, 19th-century German symphonic music, his benign attitude to errant theatregoers with mobiles ("Their own mortification is their punishment") and murder.

www.guardian.co.uk

So what happens if she doesn't kill and the mortification process continues?
Wię co się stanie jeśli nie zabije i proces umartwiania będzie trwał?

I know what trouble and what mortification it must have cost you.
Wiem ile trudu i poświęceń musiało to pana kosztować.

It's truly a process of mortification, which also is the mortification of woman's desire.
To jest prawdziwy proces uśmiercania, co jest również uśmierceniem pragnienia kobiety.