Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) monarchista|monarchistka;

(Adjective) monarchistyczny, monarchiczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n monarchista.adj monarchistyczny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

monarchista

Wordnet angielsko-polski

(an advocate of the principles of monarchy)
monarchista, rojalista, legitymista
synonim: royalist

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. monarchistyczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Many members of the opposition Liberal party are monarchists, though the party has also had high-profile republicans.

www.guardian.co.uk

During national debates in the 1990s, the issue divided Australians between monarchists and republicans.

www.guardian.co.uk

This 14th-century castle sits within a 10-acre woodland estate and has 7ft-thick walls to keep the monarchists out.

www.guardian.co.uk

Some critics accused then-prime minister John Howard, a staunch monarchist, of ensuring victory for those opposed to change by including the method of the president's election in the question.

www.guardian.co.uk

They will call you a monarchist-- King adams ii.
Będą cię nazywać monarchistą, królem Adamsem Drugim.

It belonged to the Duke du Blangie, avowed monarchist.
Należał do Duke'a du Blangie, zaprzysięgłego monarchisty.

It's the same old charge... monarchist.
Ten sam stary zarzut... Monarchista.