Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wątpliwość, złe przeczucie, obawa;
filled with misgiving - pełen złych przeczuć;
have serious misgivings - mieć poważne wątpliwości;
not without misgiving - nie bez obaw;
have misgivings about sth - żywić obawy/mieć złe przeczucia co do czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U obawa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

powątpiewanie

złe przeczucie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

ppraes s niepokój
złe przeczucie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. niepokój
złe przeczucie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBAWA

OBAWIANIE SIĘ

PRZECZUCIE: ŹLE PRZECZUCIE

Wordnet angielsko-polski

(uneasiness about the fitness of an action)
opór, opory
synonim: scruple
synonim: qualm

Słownik internautów

doubt, painful expectation
obawa, niepokójTheir main misgiving was that the project wouldn't be completed.Ich główną obawą było to, że projekt nie zostanie skończony.

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

obawa
przeczucie zła

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niepokój

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Despite misgivings and a campaign by local residents to ban the event, Duisburg's mayor, Adolf Sauerland, said the "security concept" had been "sound".

www.guardian.co.uk

The intervention by Hughes, which reflects the private misgivings of the former leaders Charles Kennedy and Sir Menzies Campbell, comes amid concerns among senior Lib Dems that Nick Clegg is wrong to claim the budget is progressive.

www.guardian.co.uk

Hegarty had misgivings about The Artist Is Present.

www.guardian.co.uk

" But this is not how the singer chooses to remember events: Gillespie says he wanted to release the house anthem "Don't Fight It, Feel It" as their next single, but it was the label boss who had serious misgivings because there was no recognisable lead vocal, just the guesting Denise Johnson singing the chorus.

www.guardian.co.uk

Paragraphs 7 and 11 together instil a sense of misgiving.
Ustępy 7 i 11 razem wzbudzają złe przeczucia.

Have you a doubt or misgiving?
Masz jakieś wątpliwości albo podejrzenia?

(HU) It is with some misgiving that I voted on the Macedonian report.
(HU) Głosowałem nad sprawozdaniem na temat Macedonii z pewnymi obawami.