Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) podbijać, panować nad, rządzić, pokonać, zapanować nad, posiąść, posiadać, opanować, opanowywać, ujarzmiać;

(Adjective) technika pański, władczy, mistrzowski, główny, wzorcowy;

(Noun) osoba z tytułem naukowym magistra; mistrz, majster, osoba utalentowana manualnie w określonej dziedzinie; mistrz ceremonii, mistrz w zawodzie; właściciel psa; dyrektor niektórych szkół; nauczyciel, mistrz; pan/panicz;
master copy - technika matryca, wzorzec, egzemplarz wzorcowy; technika oryginał, oryginalne nagranie, kopia „matka”;
master of the house - pan domu;
master’s degree - tytuł magistra; magisterium;
master policy - polisa generalna; polisa główna/ramowa;
master of arts - (Noun) tytuł magistra nauk humanistycznych;
master sergeant - militarny starszy sierżant;
master of the rolls - przewodniczący sądu apelacyjnego i zwierzchnik archiwum sądowego;
master file - technika plik główny;
master class - klasa mistrzowska;
master key - klucz uniwersalny, wytrych;
master print - kopia-matka;
master plan - plan generalny/ogólny;
master tape - taśma-matka;
master valve - technika zawór główny;
master scale - podziałka wzorcowa;
master switch - technika wyłącznik główny;
the dutch masters - mistrzowie holenderscy;
master cylinder - technika pompa główna;
master race - historia rasa panów;
be master of sth - być panem sytuacji, mieć pełną kontrolę nad czymś; czuć się pewnie;
dog and its master - pies i jego pan;
master clock - zegar-matka;
master bedroom - sypialnia państwa, główna sypialnia;
past master - (Noun) były mistrz; absolutny mistrz, absolutna mistrzyni, mistrz nad mistrze, specjalista, fachowiec;
master budget - finanse budżet łączny;
like master, like man - jaki pan, taki kram;
be one’s own master - być sobie samemu panem;
master of science - tytuł magistra nauk ścisłych;
master pack - opakowanie zbiorcze;
master of business administration - tytuł Master of Business Administration; Magisterskie Studia Menedżerskie;
master workman - majster; brygadzista; przodownik;
master mariner - kapitan statku handlowego;
master warrant officer - militarny starszy chorąży;
master of foxhounds - łowczy;
master disk - technika dysk główny;
master builder - mistrz murarski, majster;
master george - pan/panicz Jerzy;
master disk - technika dysk główny;
master builder - mistrz murarski, majster;
master george - pan/panicz Jerzy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(one in control, boss) pan
(owner) pan, właściciel
~ of the house pan domu
tobe one's own ~ być panem samego siebie
I will show you who's the ~ pokażę ci, kto tu rządzi
tobe ~ of oneself panować nad sobą
~ of ceremonies, MC mistrz ceremonii
~ of the situation pan sytuacji
~ mariner kapitan statku handlowego.
2.
(teacher) nauczyciel
maths ~ pan od matematyki
(in university): M~ of Arts magister (nauk humanistycznych) .
3.
(skilled craftsman, expert) mistrz
majster
~ builder budowniczy
(artists): old ~s starzy mistrzowie
(chess): grand ~ arcymistrz.
4.
(original) oryginał, matryca.
5.
(attrib): ~ bedroom największa sypialnia
~ plan plan generalny
~ switch wyłącznik główny. v vt
1.
(gain control of
deal with) zawładnąć, opanowywać.
2.
(acquire knowledge of, skill in) opanowywać.
3.
(overcome) pokonywać, przezwyciężać
~ one's fear pokonywać strach.~ cpds~-key n klucz uniwersalny, wytrych
(genius): ~-mind n umysł wybitny
vt he ~-minded the plan był mózgiem tego planu
~piece n arcydzieło
~-stroke n mistrzowskie posunięcie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pan, właściciel, mistrz, majster, nauczyciel, profesor, magister, władca, kapitan statku, wzorzec, egzemplarz wzorcowy (pierwotny) (do późniejszego kopiowania), urządzenie nadrzędne (w stosunku do podporządkowanego)
opanowywać, panować, ujarzmiać, pokonywać, nabierać wprawy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nadrzędny

wzorzec

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'mA:st@n Nauczyciel (zwłaszcza w szkole prywatnej);"profesor" He's our maths master (To nasz nauczyciel od matmy) - Student University College London (1999)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. pracodawca 2. dyrektor~ policy polisa zbiorowavendue ~ akcjonariat

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. zwierzchnik, szef 2. dyrektor master budget budżet główny Master of Art magister nauk humanistycznych Master of Science magister nauk ścisłych taxing master sędzia ustalający koszty procesu

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

gospodarz, kapitan statku

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n kapitan statku

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

s test in electrocardiography

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s mistrz (także w rzemiośle, sztuce)
majster
nauczyciel
pan, gospodarz, szef
przełożony, kapitan statku
magister (stopień naukowy)
Master Aircrew bryt. st. chorąży lot-nictwa (personel latający)
Master Chief Petty Officer (skr. MCPO) am. st. mors. dosł. główny podoficer mistrz (odp. starszy bosman sztabowy)
Master Gun-nery Sergeant (skr. MGSgt) am. st. dosł. mistrz sierżant rusznikarz (odp. starszy sier-żant sztabowy)
Master Ser-geant (skr. MSgt) am. st. dosł. sierżant mistrz (odp. starszy sierżant)
Master Technician bryt. st. dosł. technik mistrz (odp. starszy chorąży lotnictwa - personel techniczny)
Master Mariner kapitan żeglugi wielkiej
~ film film matka, oryginał
~ plan zasadniczy (główny) plan
~ plot główny planszet
~ switch wyłącznik główny
vt (o) panować
dominować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MISTRZOWSKI

WYŻSZY

WIELKI

GŁÓWNY (O PRZYRZĄDZIE)

KONTROLNY

PAN

GOSPODARZ

KAPITAN

NAUCZYCIEL

PRACODAWCA

WŁAŚCICIEL (PSA, KONIA)

MAGISTER

MISTRZ

MAJSTER

PRYNCYPAŁ

OPANOWAĆ

POZNAĆ

PANOWAĆ

ZAWŁADNĄĆ

POKONAĆ (TRUDNOŚCI)

OKIEŁZNAĆ

UJARZMIAĆ (ZWIERZE)

NABYĆ (BIEGŁOŚCI)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N pan
N nauczyciel (w szkole)
N mistrz (ucznia)
N majster (robotników)
N magister (po studiach)
N panicz (dla służby)
N mistrz (tytuł rzemieślnika)
V opanowywać (język, emocje)
V nadrzędny (urządzenie)
V mistrz ceremonii

Wordnet angielsko-polski


1. (a person who has general authority over others)
suzeren
synonim: overlord
synonim: lord

2. (someone who holds a master's degree from academic institution)
magister: :

3. (an officer who is licensed to command a merchant ship)
kapitan: : synonim: captain
synonim: sea captain
synonim: skipper

Słownik internautów

pan
główny
oryginalny

Słownik nieruchomości angielsko-polski

generalny, główny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. pan
2. mistrz
majster
uniw. magister

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zwierzchnik, szef, wyższy urzędnik sądowy
taxing master: sędzia ustalający koszty procesu

Słownik audio-video Montevideo

zapis wzorcowy [na taśmie magnetycznej] , kopia wzorcowa
ostateczna wersja scenariusza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

linijka

panicz

szef

władca

Słownik religii angielsko-polski

mistrz m

opętywać vt (o diable, złym duchu)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mistrz; pan; łączn. nadajnik główny
~, beach - mar. komendant odcinka lądowania desantu, oficer kierujący wyładunkiem desantu
~, crossing - komendant odcinka przeprawy
~, harbour - kapitan portu
~, ocean-going - kapitan żeglugi wielkiej
~ of camouflage - mistrz maskowania
~ of the art of war - mistrz sztuki wojennej
~ of the situation - przen. pan położenia, pan sytuacji
~, siegecraft - mistrz sztuki oblężniczej
~, ship - kapitan statku
~, station - kolej. zawiadowca stacji
~, tactician - mistrz taktyki
~, vessel - pot. kapitan statku
~, yacht - kapitan jachtu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. główny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wzorzec m
2. skraw m, wzornik (do kopiowania) m
3. negatyw płyty gramofonowej
4. urządzenie główne (w stosunku do urządzeń podporządkowanych — slave)
5. mistrz m, majster m
6. magister m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And everywhere I lived, I learned the languages, but never mastered them.
Wszędzie, gdzie mieszkałam, uczyłam się języków, ale nigdy ich nie opanowałam.

TED

So who is God, if not the great puppet-master or the tribal protector?
Kim więc jest Bóg, jeśli nie wielkim lalkarzem i nie obrońcą plemienia?

TED

It is something we hope for, but he is certainly not the master card.
Jest to coś, na co liczymy, ale Obama z pewnością nie jest tu żadnym asem atutowym.

statmt.org

At this stage the Commission has only assessed the MIF in systems like Visa and MasterCard.
Na tym etapie badań Komisja oceniła MIF tylko w takich systemach, jak Visa i MasterCard.

statmt.org

And they decided, being Masters and Johnson, that they would get to the bottom of it.
Teoria ich nie przekonała i postanowili dokopać się prawdy. i postanowili dokopać się prawdy.

TED

Stay in either the Greenhouse Apartment overlooking the kitchen garden which has supplied the castle for more than 300 years (Â?478 for the weekend (Friday-Monday)/Â?490 for the week (Monday-Friday) or the Garden Cottage with a master bedroom overlooking the castle (Â?582 for the weekend (Friday-Monday)/Â?606 for the week (Monday-Friday).

www.guardian.co.uk

Wasim, of course, was the master but was it something done by Alan Davidson or Jeff Jones or John Lever or any other left-arm seamer whose name escapes me? Experimental over from Amir, trying to get his line right from round the wicket.

www.guardian.co.uk

When he was put on the spot at the film's packed press conference, Affleck fielded questions with the agility of a master batsman.

www.guardian.co.uk

He admires Newman, but seeks to save him from hagiography and to remind us that he was a great and independent Christian thinker - one of the first, for instance, to accept the idea of evolution - and a master of English prose.

www.guardian.co.uk

No matter what they are, we can be master of them.
Niezależnie od ich charakteru możemy je okiełznać.

And still I have enough time to work on my master project.
A mimo to, mam czas na pracę nad moim master-projektem.

Now tell me you got some kind of master plan here.
A teraz zapewnij mnie, że masz jakiś wielki plan.

So are you ready to watch the master at work?
Jesteś gotowy, aby zobaczyć mistrza w akcji?

If I know my old master, he has things well in hand.
Jeśli znam mojego starego mistrz, to ma wszystko pod kontrolą.

Next to Master, you mean more to me than life itself.
Ty i Mistrz znaczycie dla mnie więcej niż życie.

And you never ask me what my master project is.
A ty nigdy nie zapytałeś, czym ten master-projekt jest.

Master would want us to know who took his life.
Mistrz by sobie życzył abyśmy wiedzieli kto go zabił.

Show us how you take good care of the master.
Pokaż nam jak dobrze troszczysz się o pana

But the master's never been home long enough to have a party.
Pan nigdy nie był w domu na tyle długo żeby wydawać przyjęcie.

Master, let me take you back in time to the day she left!
Panie, pozwól mi... przenieść cię do chwili, w której ona odeszła!

My master says that you are to leave with him in the morning.
Mój pan mówi, że wyjedziesz z nim rano.

I bring a message from my father, your former master.
Przynoszę wiadomość od mojego ojca, twojego poprzedniego pana.

The voice of the master will tell us what it is.
Głos mistrza powie co to jest. To jabłko.

Master, your people have walked many miles to be with you!
Panie, Twoi ludzie przeszli wiele mil, by być z Tobą!

It makes you feel important, the master of the world!
To sprawia, że czujesz się ważny, pan świata!

You've come to look for master at this late hour.
To ty przyszedłeś tak późno do mistrza.

That death thing was all part of the master plan.
To z umieraniem było częścią wielkiego planu.

There is a trade mark here with Master of the back.
Tu jest jedna ze znakiem swojej pani na plecach!

No matter what happens, the Master can never find out her name.
Mistrz nigdy nie może dowiedzieć się jej imienia.

A dog trying to understand What it's master is saying.
Pies... który próbuje zrozumieć, co mówi jego pan.

It may not follow your master plan, but you can't control everything.
To wbrew twoim planom, ale nie sposób zaplanować wszystko.

You see, my master and I came away without our clothes.
Widzi pan, mój pan i ja wyruszyliśmy w drogę bez ubrań.

Produce your master or point the way for me to find him.
Zabierz mnie do swojego Pana albo wskaż mi do niego drogę.

Then Monday its own master and can do whatever they want.
Jestem swoim własnym szefem i mogę robić co tylko chcę.

But our master said we're not allowed to cause trouble.
Nasz mistrz mówił, że nie wolno nam wszczynać bójek.

Your master, the one who's leaving you for his new wife?
Twój pan, ten, który zostawia cię dla swojej nowej żony?

Just sit back tonight and learn from the master, okay?
Usiądź dziś wieczorem z boku, i ucz się od mistrza, okay?

But its not right to throw the master out of the house.
Ale to nie w porządku by wyrzucić mistrza z domu.

I was your master once and so shall be again.
Byłem kiedyś twoim panem i będę nim znów.

Go on like this, and you can stop calling me Master.
Rób tak dalej a możesz przestać nazywać mnie mistrzem.

She brought it on herself by helping you and your master!
Sama sprowadziła na siebie śmierć pomagając tobie i twemu panu.

My master asks what you would do to break through.
Mój Pan pyta, co byś zrobił, by się przedrzeć.

Everybody raise a glass to the master of the house!
Wszyscy wznieśmy szkło za pana domu!

Christian wants to be his own master, and you will help him, Thomas!
Chrystian chce być panem samego siebie, a ty Tomaszu pomożesz mu w tym!

But even then, the Master had no concept of his greater role in events.
Jednak nawet wtedy Mistrz nie miał pojęcia o swojej ważniejszej roli w wydarzeniach.

You're new here and the Master isn't tired of you yet.
Jesteś tu nowa i pan nie jest jeszcze tobą zmęczony

If you master this, it's the first step to being a real kid.
Jeśli temu podołasz, to będzie to pierwszy krok do bycia prawdziwym dzieckiem.

You have only one task: to serve a master without question.
Macie tylko jedno zadanie: Służyć panu, bez żadnego ale.

I think maybe you know who he is, master sergeant.
Myślę, że wie pan, kim on jest, panie sierżancie.

You do not even feel the master's instrument on your back.
Nie czujesz nawet mego narzędzia na swoich plecach.

Lately, time and space has been the master of me.
Ostatnio czas i przestrzeń mają władzę nade mną.

Master, I don't think you quite realize what you've got here!
Panie, wydaje mi się, że niedokładnie pojmujesz co my tu właściwie mamy.

She probably felt something might come of it. Some involvement with the young master.
Prawdopodobnie poczuła, że coś może z tego wyniknąć, pewnie aranżując w to młodego pana.

With 200 men that can be completed in 10 days, Master.
Przy 200 ludziach zdołamy tego dokonać w 10 dni, Mistrzu.

Meet me at the harbor master's office in two hours.
Spotkajmy się za dwie godziny w biurze komendanta portu.

You may lock the door but I've the master key.
To ryzykowna sprawa. Możesz sobie zamykać drzwi ale ja mam uniwersalny klucz.

Go away! I will kill you in honor of my master!
Zabiję cię w imię honoru mojego mistrza!

Right, the Master was like a father to you, wasn't he?
Myślałem, że mistrz był dla ciebie jak ojciec, prawda?

I think we have to hurry up and find our master.
Myślę że musimy się pospieszyć i znaleźć mistrza Krabena.