Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia korzeniara, namorzyniec, namorzyn, namorzyny, mangrowe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(bot.) namorzyny, mangrowe

Nowoczesny słownik języka angielskiego

namorzyn, mangrowe

Nowoczesny słownik angielsko-polski

namorzyniec

korzeniara

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAMORZYNOWY

MANGROWE

NAMORZYN

Wordnet angielsko-polski

(a tropical tree or shrub bearing fruit that germinates while still on the tree and having numerous prop roots that eventually form an impenetrable mass and are important in land building)
mangrowiec, namorzyn
synonim: Rhizophora mangle

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mangrowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And the lagoon was surrounded by palm trees, as you can see, and a few mangrove.
Laguna otoczona była palmami, Laguna otoczona była palmami i kilkoma namorzynami.

TED

Currently, 11 000 hectares of mangrove forest are being cleared in Cancún.
Obecnie w Cancún wycina się 11 tysięcy hektarów lasu namorzynowego.

statmt.org

And up will come mangroves, and sea turtles and your own kidneys.
I kiedy to się stanie, będziemy mogli być tacy, jak Cody.

TED

In a mangrove forest like this I have no idea.
Pracując nad modelem, myślałam: jak to włożyć w pudełko?

TED

And this is the outrageous and beautiful flower of the mangrove palm.
A to ekstrawagancki kwiat nipy krzewinkowej.

TED

In a mangrove forest like this I have no idea.
W przypadku namorzynów nie mam pojęcia.

South beach used to be A mangrove swamp.
South Beach było kiedyś namorzynowym bagnem.

Currently, 11 000 hectares of mangrove forest are being cleared in Cancún.
Obecnie w Cancún wycina się 11 tysięcy hektarów lasu namorzynowego.