Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wykonawca/wykonawczyni, producent(ka); prawniczy osoba podpisująca dokument prawny; poeta/poetka, wytwórca;
film maker - filmowiec;
car maker - producent samochodów;
car maker - producent samochodów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (manufacturer) wytwórca, producent

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

producent, wytwórca

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. wystawca weksla 2. producent

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. wystawca weksla 2. producent, wytwórca 3. sprawca maker's label znak fabryczny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

sprawca m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s twórca
wytwórca, konstruktor
spra-wca

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FABRYKANT

WYTWÓRCA

KONSTRUKTOR

SPRAWCA

STWÓRCA

Wordnet angielsko-polski

(a person who makes things)
wytwórca, producent
synonim: shaper

Słownik internautów

producent

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

sprawca
twórca
ekon. producent
wytwórca

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

programista

twórca

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

wytwórca
producent
~, furniture - meblarz
~, harness - rymarz
~, violin - lutnik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

producent; twórca
~, noise - łączn. zagłuszarka

Słownik techniczny angielsko-polski

wytwórca m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Jeszcze nie tak dawno temu politycy starali się unikać podejmowania tego tematu.

statmt.org

Political decision makers must enable people to upgrade and broaden their skills.
Decydenci muszą umożliwić obywatelom doskonalenie i zwiększanie umiejętności.

statmt.org

I will fetch my knowledge from afar, And will ascribe righteousness to my Maker.
Zacznę umiejętność moję z daleka, a Stworzycielowi memu przywłaszczę sprawiedliwość.

Jesus Army

But I also met aluminum mold makers, ammunition producers and all kinds of people.
Ale poznałam także odlewników aluminium, producentów amunicji i wielu, wielu innych.

TED

You'll pay for the miles. ~~~ And some of it will go back to the car maker.
Znamy ten system, jak w komórkach - dopłacają do samochodu, płaci się za kilometry.

TED

A new small British bike maker claims to craft ethical and environmentally friendly bicycles.

www.guardian.co.uk

Across Birmingham in West Bromwich, car-parts maker Metal Assemblies is another business seeking to expand with innovation.

www.guardian.co.uk

The series has been executive produced by Douglas Rae of Ecosse Films - maker of shows such as BBC1's Mistresses - and Graham King of GK Films.

www.guardian.co.uk

BP Solar and Michigan-based thin-film maker Energy Conversion Devices recently revealed plans to do the same.

www.guardian.co.uk

I'm not going to my maker without knowing your given name.
Nie idę do Stwórcy bez poznania twojego prawdziwego imienia.

At least you know how old this trouble maker is!
Przynajmniej wiesz, jak stary ten problem jest animatorem!

In a few moments you will be meeting your Maker.
Za chwiIę spotkasz się z twoim stwórcą.

Our only lead is the maker of the bomb used against us.
Jedynym tropem jest twórca bomby użytej przeciw nam.

As your maker, I command you to go along with my security team.
Rozkazuję ci jako twój stwórca udać się z moją ochroną.

We have a right to them, derived from our Maker.
Mamy do nich prawo, które pochodzi od naszego Stwórcy.

There's always the chance the guy was a bad bomb maker.
Ale zawsze istnieje tak szansa, że po prostu facet był złym fachowcem..

The one true God, the maker of heaven and earth.
Jedynego Boga, stworzyciela nieba i ziemi.

Prepare to meet your maker, but he said it in a nice way.
Przygotuj się na spotkanie stwórcy., ale powiedział to w miły sposób.

My maker hasn't been home in four days, not that you give a shit.
Mojego stwórcy nie ma od czterech dni, nie żeby cię to obchodziło.

What is it you want from us that your doll maker can't provide?
Czego pani od nas wymaga czego nie mógł zapewnić producent lalki?

Well first of all, because I am a maker.
No przede wszystkim dlatego, że jestem wytwórcą.

Your real enemy is not the killer, it's his maker.
Twoim prawdziwym wrogiem nie jest morderca, lecz jego stwórca.

Someone said earlier that I must be the idealist around here, the dream maker.
Ktoś powiedział wcześniej, że muszę być idealistą, marzycielem.

As your maker, I command you not to bite these two humans.
Jako twój stwórca rozkazuję ci nie gryźć tej dwójki ludzi.

Every bomb maker at some point gets bitten by his own work.
Każdy konstruktor bomb zostaje kiedyś ukąszony przez swoją pracę.

Probably used by every high-end garment maker in the world.
Używany prawdopodobnie przez wszystkich producentów garderoby z wyższej półki na całym świecie.

Perhaps the lightning, something even more powerful than my maker, gave me this blessing.
Może coś potężniejszego niż mój stwórca, dało mi to błogosławieństwo.

To do very, very bad things to the excuse maker.
Zrobić bardzo, bardzo złe rzeczy facetowi od wymówek.

And to the pie maker, it felt like home.
A plackiernik poczuł się wreszcie jak w domu.

The crown maker needs to see you in your chambers for a fitting.
Jubiler czeka na ciebie w twojej komnacie Musi sprawdzic,czy korona pasuje.

And I am confident that she'll want to meet her maker
Jestem pewien, że jest gotowa na spotkanie ze Stwórcą

I am your maker, and so I will nurture you.
Jestem twoim stwórcą, więc zamierzam cię wychować.

This is a car maker that defines itself in three words...
Jest to producent samochodów, który definiuje się w trzech słowach...

Toy maker: from 1 to 10 years in prison.
Twórcy zabawek: od 1 do 10 lat więzienia.

This places us under an obligation, also as a decision maker, to familiarise ourselves with these issues.
Nakłada to na nas, również jako organy decyzyjne, obowiązek zapoznania się z tymi kwestiami.

You call a sandwich maker an artist, it's like an invitation to steal!
Nazywasz producenta kanapek artystą, to prawie jak zachęta do kradzieży!

The righteous stand before the darkness and the Maker shall guide their hands.
Prawi stoją naprzeciw ciemności a Stwórca ich prowadzi.

What about last spring break at the Promise Maker's rally?
A co z ostatnią wiosenną przerwą na zbiórce Robiących Obietnice?

Because you'il get joy and grace all over when you finally meet your maker.
Ponieważ wypełni cię radość i łaska, gdy w końcu spotkasz swojego stwórcę.

And if I ever find your socks in the bread maker again...
Jeśli jeszcze raz znajdę twoje skarpety w maszynie do robienia chleba...

And she destroyed my maker, whom I was worshipping as a false god.
Zniszczyła mojego stwórcę, którego wielbiłem jako fałszywego boga.

Confess before the Maker and be absolved of your sins.
Przyznaj się przed obliczem stwórce a twoje grzechy zostaną wybaczone

But at one time, it was fairly commonplace to think ofyourself as a maker.
Ale czasami, dobrze jest pomyśleć o sobie jako otwórcy.

Because we had to unplug it to plug in the popcorn maker.
Bo musieliśmy ją odłączyć żeby podłączyć maszynę do popcornu.

Waiting. the pie maker took precautions to ensure Chuck felt safe at home.
Czekam. Plackiernik powziął środki zaradcze, by Chuck czuła się bezpieczna w domu.

I can say that before God, my maker.
Mówię to przed Bogiem, moim Stwórcą.

There's definitely a big difference between a beat maker and a producer,
Wiesz co? Jest definitywnie wielka różnica pomiędzy beatmaker'em a producentem, bo ty...

Great Maker, it was good to be a Centauri then.
Wielki Stwórco, dobrze było być wtedy Centauri.

And very, very bad things to the excuse maker's mother and father.
I zrobić bardzo, bardzo złe rzeczy ojcu i matce faceta od wymówek.

Xiang is a king maker. He's extremely influential in shaping his government's economic policy.
Jest niezwykle wpływowy w kształtowaniu polityki gospodarczej jego rządu.

It's not a job, it's a campaign, a career maker.
To nie jest praca. To kampania, twórca kariery.

At that moment, the pie maker felt a mixture of happiness and trepidation.
W tym oto momencie, cukiernik poczuł mieszaninę szczęścia i trwogi.

The Maker has left her nest long ago.
Stworzyciel zostawił ją tam dawno temu.

Angel maker will be destroyed by what's happening inside his head;
Twórca aniołów zostanie zniszczony przez to co dzieje się w jego głowie.

I'm gonna have to get a better coffee maker for the apartment.
Będę musiała kupić lepszą do tego mieszkania.

There's no better weapon maker in the land.
Nie ma lepszego tworcy broni w tej krainie.

There nothing is miss with my bomb maker.
Mojemu wykonawcy bomb nic nie dolega.

The pie maker could never touch her again.
Plackiernik nie mógł już jej nigdy dotknąć.