Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wspaniałość; okazałość, majestat; przepych; świetność;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przepych, wspaniałość

Nowoczesny słownik języka angielskiego

okazałość, przepych, wspaniałość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

magnificencja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wspaniałość
świetność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSPANIAŁOŚĆ

ŚWIETNOŚĆ

OKAZAŁOŚĆ

PRZEPYCH

WYSTAWNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being magnificent or splendid or grand
"for magnificence and personal service there is the Queen's hotel"
"his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects"
"it is the university that gives the scene its stately splendor"
"an imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art"
"advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products")
wspaniałość, splendor, świetność, blask, bajeczność
synonim: brilliance
synonim: splendor
synonim: splendour
synonim: grandeur
synonim: grandness

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the incredible intricacy and magnificence of the natural world.
W niesamowitej zawiłości i wspaniałości świata przyrody.

TED

But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me.
Ale zaraz potem zachwyciłam się otaczającą mnie energią.

TED

I'm here to spread the word about the magnificence of spiders and how much we can learn from them. ~~~ Spiders are truly global citizens.
Jestem tu, aby opowiedzieć o niesamowitości pająków i o tym, jak wiele możemy się od nich nauczyć Pająki są prawdziwymi obywatelami świata.

TED

Onboard activities include watching Octopussy from under a giant duvet, dining in a choice of two splendid cars, reading some Kipling in the lounge, or sipping Bombay Sapphire gin while the golden-red magnificence of the Thar desert blasts by.

www.guardian.co.uk

I heard Nye speak several times, most notably at the 1956 anti-Suez rally in Trafalgar Square when with fierce magnificence he denounced Eden and his associates as "kn-knaves or f-fools".

www.guardian.co.uk

When you played Desdemona, opposite Chiwetel Ejiofor's Othello (at the Donmar in 2007), some of the reviews referred to the magnificence of your cleavage as much as the quality of your acting.

www.guardian.co.uk

If my magnificence blinds you, then perhaps something more familiar.
Jeśli moja wspaniałość was oślepia, mogę przyjąć postać bardziej wam znajomą.

I can finally see your plan in all its magnificence...
Mogę wreszcie ujrzeć wasz plan w jego całej okazałości...

I hear it'll be a party of special magnificence.
Słyszałem, że to będzie przyjęcie szczególnej wagi.

Your life has been one of beauty and magnificence.
Pani życie pełne jest wspaniałości i piękna.

I always dress to be worthy of its magnificence.
Zawsze się ubieram tak by być wartym jej wspaniałości.

Even in this untouched magnificence, death becomes a mandate of survival.
Jednak nawet w tym nieskalanym raju śmierć staje się sposobem na przetrwanie.

But none of it compares to the magnificence of this beautiful island.
Ale nic z tego nie mo do świetności tej pięknej wyspie.

I really must not detain Your Magnificence any longer.
Nie mogę dłużej zatrzymywać Twojej Wspaniałości.

She is not worthy of your magnificence.
Nie jest godna twojej wspaniałości.

In the incredible intricacy and magnificence of the naturalworld.
W niesamowitej zawiłości i wspaniałości świataprzyrody.

But look at the magnificence!
Ale spójrz na wspaniałości!

Unfortunately, Your Magnificence, the 4th man escaped.
Niestety, Wasza Wspaniałość, 4 ludzi uciekło.

Its magnificence awed the world.
Jego wspaniałość wzbudzała w świecie trwogę.

Technically, I answer to the Signoria, your Magnificence.
Teoretycznie odpowiadam przed signoria, Wasza Magnificencjo.