Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia męczennica, czarnuszka;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

czarnuszka damasceńska (gatunek rośliny)

Wordnet angielsko-polski


1. (chickweed with hairy silver-grey leaves and rather large white flowers)
rogownica kutnerowata
synonim: snow-in-summer
synonim: Cerastium tomentosum

2. (European garden plant having finely cut leaves and white or pale blue flowers)
czarnuszka damasceńska: : synonim: Nigella damascena