Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) logotyp;

Wordnet angielsko-polski


1.
logotyp


2. (a company emblem or device)
logo: : synonim: logo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

logotyp