Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wstręt, obrzydzenie, odraza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wstręt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wstręt, obrzydzenie, odraza

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n odraza
wstręt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSTRĘT

ODRAZA

Wordnet angielsko-polski

(hate coupled with disgust)
abominacja
synonim: abhorrence
synonim: abomination
synonim: detestation
synonim: execration
synonim: odium

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

nienawidzenie
nienawidzenie się
obrzydzenie
odraza
wstręt

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrzydzenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now I'm an arts graduate; I love myth and magic and existentialism and self-loathing.
Ukończyłem uczelnię artystyczną, kocham mity i magię, egzystencjalizm i nienawiść do samego siebie.

TED

You're sitting there, loathing me right now, aren't you?
Siedzisz, i czujesz pewnie do mnie obrzydzenie prawda?

OpenSubtitles

On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
Z drugiej strony wzbudza on nienawiść u osób, którzy odrzucają jego działania zmierzające do zjednoczenia z Rosją.

statmt.org

Now though, by far the most common reason given for loathing a piece of food writing seems to be self-indulgence.

www.guardian.co.uk

Hitchens's friend Ian Buruma wrote a damning review of Hitch-22, in which he noted that Hitchens displays "a tendency toward adulation and loathing [that] comes naturally with the weakness for great causes.

www.guardian.co.uk

For several hours the young men, every one of them, stared unblinking at me with that deadly gaze poised between loathing and lust, until the train reached Assisi, where I fought my way through hands, mouths and groins to the exit.

www.guardian.co.uk

Last month literary agent Andrew Wylie shocked the books world when he announced that he would be selling 20 modern classics - including Hunter S Thompson's Fear and loathing in Las Vegas, Rushdie's Midnight's Children and Roth's Portnoy's Complaint - exclusively through Amazon.

www.guardian.co.uk

It made sense to pool our collective loathing for the opposite sex.
To miało sens - połączyć nasze odrazy do przeciwnych płci.

What I saw in them was neither anger, nor sorrow, but a cold light, a look of loathing.
To, co w nich zobaczyłam, nie było ani złością, ani żalem, tylko zimnym światłem, spojrzeniem pełnym obrzydzenia.

Then you'il look for a new lover to free you from your loathing.
A wtedy zaczniesz się oglądać za nowym kochankiem, który cię wyzwoli z tego wstrętu.

This look and loathing you would not believe.
To pełne odrazy spojrzenie, nie uwierzyłbyś.

This face, which earned a mother's fear and loathing
Ta twarz, która napełniła matkę lękiem i odrazą...

On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
Z drugiej strony wzbudza on nienawiść u osób, którzy odrzucają jego działania zmierzające do zjednoczenia z Rosją.

Love, loathing, death itself, and still you resist.
Miłość, odrazę, śmierć, i dalej się opierasz.

Fear and loathing in Las Vegas', it starts off like a rocket.
Wenner: Fear and Loathing in Las Vegas wystrzeliło, jak rakieta.

Our passionate love of peace, our intense loathing of war
Nasze namiętne umiłowanie pokoju, nasz wstręt do wojny,'

I see my face... and feel loathing and horror.
Widzę moją twarz... i czuję obrzydzenie oraz przerażenie.

Go, go, you fill me with loathing!
Odejdź! Napełniasz mnie odrazą!

Fear and loathing.
Strach i obrzydzenie.

You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states; perhaps that is because you come from Belgium, which, of course, is pretty much a non-country.
Zdaje się, że czuje pan odrazę do samej idei istnienia państw narodowych; być może dlatego, że pochodzi pan z Belgii, która niewątpliwie jest raczej nie-państwem.

A lot of tangled bedclothes and unspoken loathing... ...then spoken loathing and no tangled bedclothes.
Mnóstwo poplątanej pościeli i niewypowiedzianego wstrętu, potem wypowiedziany wstręt i żadnej poplątanej pościeli.