Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) język obcy; dialekt, żargon, gwara, slang, narzecze;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pej) mowa
żargon

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(lm) lingoes (pot.) ~język obcy, dialekt, żargon, gwara, slang, narzecze

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. żargon
język

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZWARGOT

ŻARGON

GWARA

Wordnet angielsko-polski

(a characteristic language of a particular group (as among thieves)
"they don't speak our lingo")
slang, żargon, argot
synonim: slang
synonim: cant
synonim: jargon
synonim: argot
synonim: patois
synonim: vernacular

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

język