Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna lezja, uszkodzenie, zmiana (chorobowa), obrażenie, rana;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C rana
zmiana patologiczna, schorzenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obrażenie, rana

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zmiana

rana

lezja

lezja (obrażenie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zmiana chorobowa organiczna, uszkodzenie n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n med. uszkodzenie (ciała)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRZYWDA [PRAWN.]

ZMIANA PATOLOGICZNA [MED.]

DEFEKT

OBRAŻENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (an injury to living tissue (especially an injury involving a cut or break in the skin) )
skaleczenie, ranka
synonim: wound

2. (an injury to living tissue (especially an injury involving a cut or break in the skin) )
rana, zranienie, okaleczenie: : synonim: wound

3. (any localized abnormal structural change in a bodily part)
lezja: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uszkodzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. uszkodzenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

At 70 he's still true to his tan: "I love it when doctors tell you, 'You may have a pre-cancerous lesion.

www.guardian.co.uk

I don't know yet, it was a serious lesion, you'll need patience.
Nie wiem jeszcze, to było poważne zranienie, - Trzeba cierpliwości.

I have about 60 people with some kind of blister and lesion outbreak.
Mam około 60 ludzi z rozprzestrzeniającymi się pęcherzami i zmianami patologicznymi.

There could be a tumour or brain lesion.
To może być jakiś guz mózgu.

Space-occupying lesion in his brain is most likely.
Najbardziej prawdopodobna jest zmiana uciskowa w mózgu.

This lesion is being extremely aggressive.
Ten guz jest bardzo agresywny.

This is the actual lesion.
To faktyczne uszkodzenie.

Uh,what about a spinal cord lesion?
Hm, a co z uszkodzeniem rdzenia kręgowego?

Lesion in the temporal lobe.
Uszkodzenie w płacie skroniowym.

lesion on your eighth cranial nerve knocks out your balance.
lekcję dla ósmego nerwu czaszkowego wytrącając cię z równowagi.