Wordnet polsko-angielski

(of a deep somewhat purplish blue color similar to that of a clear October sky
"October's bright blue weather")
azure, cerulean, sky-blue, bright blue
synonim: lazur

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

azure

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj azure
sky-blue

Nowoczesny słownik polsko-angielski

light blue

azure (color)

azure blue