Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kuchnia;
fitted kitchen - kuchnia na wymiar, kuchnia robiona na zamówienie;

(Adjective) kuchenny;
kitchen area - część kuchenna;
kitchen stove - piec kuchenny;
kitchen paper - ręcznik papierowy;
kitchen range - kuchnia węglowa, piec kuchenny;
kitchen foil - folia aluminiowa;
kitchen soap - szare mydło;
kitchen scales - (Noun) waga kuchenna;
kitchen porter - pomoc kuchenna;
kitchen cabinet - szafka kuchenna, kredens kuchenny; nieoficjalni doradcy, zaplecze rządowe;
kitchen unit - szafka kuchenna;
kitchen towel - ręcznik papierowy;
kitchen roll - ręcznik papierowy;
kitchen refuse - odpadki kuchenne;
kitchen island - wyspa kuchenna;
kitchen garden - ogród warzywny, warzywnik, warzywniak;
kitchen waste - odpadki z kuchni, odpady kuchenne;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n kuchnia
~ garden ogród warzywny
~ sink zlewozmywak

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kuchnia (pomieszczenie)
take everything but/except the ~ sink wziąć z sobą (przy wyjeździe) zbyt dużo rzeczy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kuchnia
~ garden ogród warzywny

Wordnet angielsko-polski

(a room equipped for preparing meals)
kuchnia

Słownik internautów

kuchnia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kuchenny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kuchnia
~, field - kuchnia polowa
~, military - kuchnia wojskowa

Słownik częstych błędów

Rzeczownik kitchen oznacza kuchnię (pomieszczenie), np. We have a very small kitchen (Mamy bardzo małą kuchnię). Kiedy mamy na myśli kuchnię (styl gotowania), używamy słowa cooking albo cuisine, np. I like Chinese cooking/cuisine (Lubię chińską kuchnię). F także cooking/cookery

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And then in 2003 I started Parikrma Humanity Foundation from my kitchen table.
W 2003 roku założyłam fundację Parikrma Humanity na moim kuchennym stole.

TED

Are we really sure that the products on our kitchen tables are safe?
Czy naprawdę mamy pewność, że produkty na naszych stołach kuchennych są bezpieczne?

statmt.org

There were big welts all over my mom's kitchen cabinet; the air was the just full of black smoke.
Na szafkach mojej mamy były ogromne ślady, w powietrzu pełno było czarnego dymu.

TED

And they're not embarrassed by a meds caddy that's ugly, that sits on their kitchen table and says, "I'm old.
I nie są zawstydzeni przez paskudną kasetkę na leki, która leży na ich stole kuchennym i mówi: "Jestem stary.

TED

And this project began essentially on my kitchen table.
Ten projekt rozpoczął się na moim stole kuchennym.

TED

I chose Angela Carter's "The kitchen Child" because it shows her stories can be sunnier, funnier and altogether more high-spirited than her more minatory, gothic tales might suggest.

www.guardian.co.uk

The narrator's mother, a perfectionist Yorkshire cook in the kitchens of a great country house, is impregnated by an unknown admirer as she bends to place a souffl?© in the oven (she doesn't turn for fear of spoiling the dish).

www.guardian.co.uk

It's an analogous argument to one for private life itself: among friends and family, late at night or over a kitchen table many people say outrageous things as a safety valve, a joke or merely to surprise.

www.guardian.co.uk

"He [Wall] was bang on the button," said Liz Edwards, vice-chair of Resolution, who as well as being a family lawyer is a trained mediator who favours a "round the kitchen table" approach for couples who are splitting up.

www.guardian.co.uk

" In fact, we didn't have a pram or a hallway, but in the dark watches of the night I would sometimes look at the Maclaren Dreamer buggy in the corner of the tiny kitchen and think, is that it then? Will I have to go and get a proper job and never write again?.

www.guardian.co.uk

The kitchen was a very different place without you tonight.
Bez ciebie, kuchnia była inna tej nocy.

Why don't we play here in the kitchen all night long?
Dlaczego nie mielibyśmy bawić się tutaj w kuchnii całą noc?

And when someone comes, I will help in the kitchen?
Może lepiej mi powiesz, kiedy ktoś pomoże mi w kuchni??

No, but I could go to the kitchen and get you one.
Nie, ale mogę pójść do kuchni po jeden dla pana.

You're the one who should stay out of the kitchen.
To ty powinnaś się trzymać z daleka od kuchni.

And I want to ask about working in the kitchen.
A ja chcę pracować w kuchni.

Come to kitchen and see picture of my dead wife.
Chodź do kuchni i zobacz zdjęcie mojej nieżyjącej żony.

You think the kitchen will still be open on Third?
Może kuchnia na Trzeciej Alei jeszcze otwarta?

Even if I have to force them to open the kitchen.
Nawet, jeśli musiałbym zmusić obsługę do otwarcia kuchni.

Then stay in the kitchen until I say to come out.
Potem zostań w kuchni, aż powiem, żebyś wyszła.

I am in the kitchen with my friend when he came.
Siedziałem w kuchni u mego przyjaciela, kiedy on przyszedł.

Just want to know if you saw the changes in the kitchen plan.
Chciałem tylko wiedzieć czy widziałeś zmiany w planach kuchni.

May I see you in the kitchen for a moment please?
Mogę prosić cię do kuchni na moment?

Perhaps you'd like to show my mom around the kitchen.
Może zechciałbyś oprowadzić moją mamę po kuchni?

I think we got some of it in the kitchen.
Myślę, że mamy tego trochę w kuchni.

I'm not going to stand around in the kitchen all day for him.
Nie zamierzam stać przy kuchni przez cały dzień dla niego.

I found that on my kitchen table the other morning.
Pewnego ranka znalazłam to na stole w kuchni.

And right now they're in the kitchen having huge fight.
Teraz są w kuchni i mają wielką awanturę.

Does this go next door or back to the kitchen?
Te stoją obok czy wracają do kuchni?

Oh, well, then you can tell me the way to the kitchen.
Możesz mi więc wskazać drogę do kuchni.

She walked to the kitchen, and came back reading my book.
Poszła do kuchni i wróciła czytając moją książkę.

This is before or after you set the kitchen on fire?
To było przed czy po tym, jak podpaliłeś kuchnię?

This right here is the kitchen, and thanks for coming by.
To jest kuchnia. I dzięki za przyjście.

If they make it into the house, we fall back to the kitchen.
Jeśli uda im się wejść do domu, wycofamy się do kuchni.

I think when he comes out of that kitchen, you may have to.
Myślę że jak wyjdzie z kuchni to możecie to zrobić.

There used to be a building right here behind where the kitchen is.
Tam był budynek na prawo za kuchnią.

Except one day, about eight years ago, I find him in the kitchen.
Za wyjątkiem jednego dnia, jakieś 8 lat temu, znalazłem go w kuchni.

Oh, I can get it myself if you show me where the kitchen is.
Sama mogę sobie zrobić jak pokażesz mi gdzie jest kuchnia.

Mom, how could you run off like that in the kitchen?
Mamo, jak mogłaś tak po prostu uciec z kuchni?

Does this have anything to do with that girl in your kitchen?
Ma to coś wspólnego z tą dziewczyną z twojej kuchni?

He had a heart attack right here in this kitchen.
Miał atak serca, dokładnie tutaj, w tej kuchni.

You both spend a lot of time in this kitchen.
Oboje spędzacie mnóstwo czasu w tej kuchni.

He made it out of that kitchen and into the history books.
Wyszedł z tej kuckni i trafił do książek.

And you're the one with a tree in your kitchen.
To ty masz drzewo w kuchni.

I just saw him in the kitchen a minute ago.
Właśnie zobaczyłem go w kuchni minuta temu.

There's no back way out when you're in the kitchen.
W kuchni nie ma tylnego wyjścia.

What is the Commission up to in that secret kitchen?
Do czego jest zdolna Komisja w tej tajemnej kuchni?

I'm going to need a few minutes in the kitchen to figure out dad.
Idę na kilka minut do kuchni, by przeanalizować ojca.

They're in the kitchen, and I know exactly where they are, too.
Są w kuchni i dokładnie wiem gdzie.

I'm afraid to ask what you were doing with it in the kitchen.
Boję się nawet pytać, co robiłeś tym w kuchni.

Hey, don't you have something to do in the kitchen?
Ej, a ty nie masz nic do roboty w kuchni?

Tomorrow I'll get anything you want to stock the kitchen.
Jutro kupię wszystko, czego potrzebujesz w kuchni.

You had another drink when we were in the kitchen.
Miałeś innym napojem kiedy byliśmy w kuchni.

Well, could we move the crime scene into the kitchen?
Mógłbyś przenieść miejsce zbrodni do kuchni?

She didn't have to work in nobody's kitchen no more.
Nie musiała już więcej pracować w niczyich kuchniach.

It was kind of a show trial in the kitchen.
To była pokazowa rozprawa w kuchni.

Stay away from windows, and help yourself to anything in the kitchen.
Trzymaj się z dala od okien. Kuchnię masz do dyspozycji.

While you're waiting, why don't you go talk to the hotel kitchen staff?
Tym czasem, gdy będziesz czekał, dlaczego nie porozmawiasz z pracownikami z kuchni?

You can do all types of things in the kitchen.
W kuchni można robić wieIe rzeczy.

We're in the kitchen and suddenly she starts going down on me.
Byliśmy w kuchni i niespodziewanie ona zaczęła mi robić loda.