Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka kilowolt;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kilowolt m

Wordnet angielsko-polski

(a unit of potential equal to a thousand volts)
kilowolt, kV
synonim: kV

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kilowolt

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jedn.,el. kilowolt, KV

Słownik techniczny angielsko-polski

kilowat m, kV