Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka kiloherc;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kiloherc (1000 herców)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kiloherc

Wordnet angielsko-polski

(one thousand periods per second)
kiloherc, kilocykl, kHz
synonim: kHz
synonim: kilocycle per second
synonim: kilocycle
synonim: kc

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jedn.,fiz. kiloherc

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And we'll say the frequency is 1.76 kilohertz, or 1760.
Częstotliwość to 1,76 kHz lub 1760.

TED

It's 1.76 kilohertz.
Jest to 1,76 kHz.

TED

A wavelength parcel of ten kilohertz operating in four dimensions equals one Malcolm.
Długość fali o częstotliwości 10kH rozchodzącej się w czterech wymiarach to jeden Malcolm.

It's 1.76 kilohertz. I measure its wavelength.
Jest to 1,76 kHz. Mierzę długość fali.