Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka kilocykl, kiloherc;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KILOCYKL

Wordnet angielsko-polski

(one thousand periods per second)
kiloherc, kilocykl, kHz
synonim: kilohertz
synonim: kHz
synonim: kilocycle per second
synonim: kc

Słownik audio-video Montevideo

kiloherc, 1000 herców

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kiloherc