Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka kilobajt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n kilobajt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(komp.) kilobajt

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Kb

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n komp. kilobajt

Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of information equal to 1000 bytes)
kilobajt, KB, kB
synonim: K
synonim: KB
synonim: kB

2. (a unit of information equal to 1024 bytes)
kilobajt, KB, kB, kibibajt, KiB: : synonim: kibibyte
synonim: K
synonim: KB
synonim: kB
synonim: KiB

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kilobajt