Wordnet polsko-angielski


1. (a unit of information equal to 1000 bytes)
kilobyte, K, KB, kB
synonim: KB
synonim: kB

2. (a unit of information equal to 1024 bytes)
kilobyte, kibibyte, K, KB, kB, KiB: : synonim: KB
synonim: kB
synonim: kibibajt
synonim: KiB

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kilobyte (kB)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (comput) kilobyte

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m komp. kilobyte

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kilobyte

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Kb