Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) kiloherc;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kiloherc (1000 herców)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kiloherc

Słownik audio-video Montevideo

kiloherc, 1000 herców

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jedn.,fiz. kiloherc