Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ostrość; ostrość, przenikliwość; żywość, głębia; zapał, entuzjazm; gorliwość; uszczypliwość, ciętość; bystrość, ostrość, przenikliwość; ostrość; moc, ostrość; dotkliwość, ostrość, głębia; intensywność; rześkość, orzeźwienie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (sharpness) ostrość
(intellect) bystrość
(of eyesight) bystrość, przenikliwość
(of cold etc.) przenikliwość
(eagerness, enthusiasm) zapał
gorliwość
entuzjazm

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ciętość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OSTROŚĆ

BYSTROŚĆ

ZAPAŁ

Wordnet angielsko-polski


1. (a positive feeling of wanting to push ahead with something)
skwapliwość
synonim: eagerness
synonim: avidity
synonim: avidness

2. (thinness of edge or fineness of point)
ostrość: : synonim: sharpness

3. (a quick and penetrating intelligence
"he argued with great acuteness"
"I admired the keenness of his mind")
przenikliwość: : synonim: acuteness
synonim: acuity
synonim: sharpness

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przenikliwość

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

During his first trip to Moscow as foreign secretary today, Hague met with President Dmitry Medvedev - a sign of Russia's keenness to move on from the Litvinenko affair.

www.guardian.co.uk