Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) geografia Kansas City;

Wordnet angielsko-polski

(one thousand periods per second)
kiloherc, kilocykl, kHz
synonim: kilohertz
synonim: kHz
synonim: kilocycle per second
synonim: kilocycle

Słownik audio-video Montevideo

kiloherc, 1000 herców