Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Kampucza;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Kambodża

Kampucza (nazwa Kambodży w latach 1976-89)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Kambodża