Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika jeep, dżip, gazik, samochód terenowy; finanse kredyt hipoteczny stopniowo spłacany;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n jeep, łazik

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dżip, samochód terenowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

samochód terenowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n hipoteka spłacana stopniowo

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s samochód terenowy, łazik

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEEP

ŁAZIK [AUTO]

DŻIP

Wordnet angielsko-polski


1. (a car suitable for traveling over rough terrain)
jeep
synonim: landrover

2. (a car suitable for traveling over rough terrain)
land rover: : synonim: landrover

Słownik internautów

jeep, samochód osobowo-terenowy

Słownik audio-video Montevideo

gwarowo: system telewizji zamkniętej

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gazik

łazik

samochód

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk. łazik; jeep; samochód terenowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pojazd terenowy

Słownik techniczny angielsko-polski

łazik m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And in the year that she had the Jeep, she saved 4,500 girls from being cut.
Opowiem jeszcze krótko o swoich początkach, bo to bardzo związane ze szczęściem i z Agnes.

TED

When we passed by the first jeep, they opened fire on us.
Kiedy minęliśmy pierwszego jeepa... otworzyli do nas ogień.

TED

And she said, "Well, if you got me a Jeep, I could get around a lot faster."
Powiedziała "Kupcie mi dżipa, będę podróżować szybciej".

TED

We were in the desert, in Wadi Rum, in a small Jeep.
Byliśmy na pustyni, w Wadi Rum, w małym dżipie.

TED

So, you can find through your Jeep, a camel, and a cart.
Z okien Jeepa można zobaczyć wielbłąda i wózek.

TED

He didn't have to risk his life in a jeep.
On nie narażał życia w dżipie.

I saw him hold up a guy in a Jeep.
Widziałem go, jak napadł na gościa w Jeepie.

Three men meet me back at the Jeep in five minutes.
Wszyscy trzej spotykacie się ze mną przy dżipie za 5 minut.

When we get there, you can have your jeep back.
Kiedy tam dotrzemy, możesz mieć swój jeep z powrotem.

You head straight for it, and you'll find your jeep.
Jesteś prosto do niej a znajdziesz się jeep.

And on the way over, the jeep hit a hole.
I po drodze, jeep wjechał w dziurę.

Tell us where the jeep is, or else I will blow your head off.
Mówią nam gdzie łazik jest, albo inaczej l zdmuchnie twoją głowę.

I got a medal here in the jeep for you.
Tu w jeep'ie mam dla was medal.

If they see you in a military jeep then shoot immediately.
Jak cię zobaczą w wojskowym dżipie, to od razu zaczną strzelać.

He's in the jeep by the end of the footpath.
Jest w dżipie na końcu ścieżki.

Yeah, and you just tried to steal the key to my jeep.
A pan właśnie próbował ukraść kluczyki od mojego jeepa.

Big Joe wants to see you over at the command jeep.
Duży Joe chce się z tobą zobaczyć przy swoim jeep'ie.

I can take pictures from a jeep or a water buffalo.
Mogę robić zdjęcia z jeepa albo z bawoła indyjskiego, jak trzeba.

If you're looking for the keys to the jeep, they're not there.
Jeśli szuka pan kluczyków do jeepa, to ich tam nie ma.

Why don't you stay in the camp until the jeep arrives?
Może zostaniesz w obozie dopóki Jeep nie przyjedzie?

Two cars and a Jeep, turning north onto the main highway.
Dwa samochody i jeep, - skręcają na północ na główną drogę.

Get back in the Jeep and assume the missionary position.
Wracaj do wozu i przyjmij pozycje misjonarska

We'll just drive past him and hope he hops in the jeep!
Będziemy jechać za nim z nadzieją, że sam wskoczy do jeepa!

It’s not big enough for the Jeep, but it may come in handy.
Na Jeepa może jest za mała, ale pewnie się przyda.

You got to stop carrying the weight of the world on your shoulders, Jeep.
Nie możesz brać na swoje barki całego ciężaru świata, Jeep.

We've got a jeep waiting for you in a hangar.
Jeep czeka na was w hangarze.

It was so hot that we fried eggs on our jeep.
Było tak gorąco, że smażyliśmy mięso na naszym jeepie.

What do you mean he's not in the jeep?
Jak to nie ma go w Jeepie?

We know that they hid Tom's jeep in the garage.
Wiemy, że schowali jeepa Tom'a w garażu.

I don't want your life, only your Jeep and wireless.
Nie chcę twojego życia, tylko dżipa i krótkofalówkę.

No, we need a major four-wheel drive just to get up that Jeep trail.
Nie, na szlak dżipów musimy mieć napęd na cztery koła.

One jeep is missing and there's no one at his house.
Jeden jeep zniknął i nie ma nikogo w jego domu.

So that machine destroyed my jeep and the bridge, huh?
Więc, ta machina zniszczyła moje auto i most?

First of all that ain't no car, it's a jeep.
Po pierwsze to nie samochód a Jeep.

Jennifer Atkins back in my jeep, driver's at the glass, summer school.
Jennifer Atkins na tyłach mojego jeepa, a ja ją ujeżdżam, letni obóz.

Air Support, the football is in the lead Jeep, headed north.
Walizka jest w pierwszym jeepie. Kierują się na północ. Rozwalcie tego jeep'a!

His jeep is still in the parking lot, so that means...
Jego jeep jest ciągle na parking, więc to oznacza.

My plan stopped at the jeep. Sniper Team 1, do you have a shot?
Mój plan kończył się na jeepie. Snajper 1,widzisz cel?

You guys take the stuff to the jeep.
Chłopcy, weźcie rzeczy do jeepa.

Hey, this is the man Jeep, who kidnapped me.
Hej, to ten facet z Jeepa, który mnie porwał.

Go back up to the jeep and call Scheckter.
Idź na tył jeepu i skontaktuj się z Scheckterem.

I ate some bad Mexican, and it was a Jeep.
Zjadłam jakieś niedobre, meksykańskie żarcie, a to był dżip.

Oh, and change the numbers on that jeep.
I nie zapomnij zmienić numerów jeepa.

Pack those carefully, put them in my jeep, and guard them.
Załaduj te rzeczy do mojego jeepa i pilnuj ich!

Get a jeep with a winch over there, fast.
Daj tam szybko jeepa z dźwigiem.

He's right out there in the red jeep.
Jest tam w czerwonym Jeepie.

Get the jeep there as soon as you can.
Przyjedź jeepem jak szybko będziesz mógł.

There's evidence of me all over the jeep.
W całym jeepie są na mnie dowody.

Pick up your stuff and get in the jeep
Zabierajcie wasze graty i wsiadajcie do jeepa.

I hear you handle a jeep real well.
Słyszałem, że nieźle pan sobie poradził z jeepem.

That would explain why the Jeep wasn't running.
To tłumaczyłoby dlaczego Jeep nie był na chodzie.

And then you will go to Havana by bus, by jeep or on foot!
Wtedy udasz się do Hawany, autobusem, jeepem albo pieszo!

And I heard you had trouble again The jeep, for the umpteenth time?
I usłyszałem, że miałeś kłopot znów Jeep, przez któryś z kolei czas?