Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) światło, oświetlenie, poświata; medycyna irradiacja, naświetlanie; wyjaśnienie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n blask, oświetlenie
napromieniowanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

napromieniowanie, napromienianie, irradiacja

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. napromienienie, naświetlenie 2. wyjaśnienie (kwestii)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAŚWIETLANIE

OPROMIENIENIE

ODBLASKOWOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
napromieniowanie, napromienienie
synonim: radiotherapy
synonim: radiation therapy
synonim: radiation
synonim: actinotherapy

2. ( (medicine) the treatment of disease (especially cancer) by exposure to a radioactive substance)
radioterapia, promieniolecznictwo: : synonim: radiotherapy
synonim: radiation therapy
synonim: radiation
synonim: actinotherapy

3. (the apparent enlargement of a bright object when viewed against a dark background)
irradiacja: :

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

blask

oświetlenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. naświetlanie, naświetlenie; radiol. napromienienie, napromieniowanie
~, external - napromienienie zewnętrzne
~, internal - napromienienie wewnętrzne
~, nuclear - napromienienie związane z wybuchem jądrowym

Słownik środowiska angielsko-polski

naświetlenie n