Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wymienny, zamienny; lingwistyka zamienny, jednoznaczny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wymienny, zamienny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wymienny wzajemnie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj (wzajemnie) wymienny (wymienialny)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYMIENNY

ZAMIENNY

JEDNOZNACZNY

Wordnet angielsko-polski

(capable of replacing or changing places with something else
permitting mutual substitution without loss of function or suitability
"interchangeable electric outlets"
"interchangeable parts")
wymienny, wymienialny, zamienny, zamienialny
synonim: exchangeable
synonim: similar
synonim: standardized
synonim: standardised

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. zamienny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wymienialny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. wymienny między sobą; zamienny

Słownik techniczny angielsko-polski

zamienny, wymienny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The truth is, although you may choose to vary the herbs, the two meats are largely interchangeable in this context, as most recipes acknowledge.

www.guardian.co.uk

"They look like interchangeable dolls, not real women.

www.guardian.co.uk

Arabs who tell jokes- From Hollywood to CNN, I had come to know Arabs as oversexed oil sheikhs, tenacious warriors, mad terrorists, crazy crowds chanting "death to" something, and as interchangeable wailing victims.

www.guardian.co.uk

You see, in my business, stand-ins are visually interchangeable.
Widzi pan, w moim biznesie dublerzy muszą być wizualnie nierozpoznawalni.

We're all interchangeable, right, us ladies?
W końcu kobiety są wymienne, prawda?

I mean, Anne Frank, Rodney King, they're almost interchangeable.
Anne Frank i Rodney King są niemal wymienni.