Wordnet angielsko-polski

(the property possessed by something or someone of outstanding importance or eminence)
wielkość, wybitność
synonim: greatness

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sława

słynny