Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zastawić, oddać w zastaw;

(Noun) pęcina; zastaw; kulinaria golonka; kulinaria białe wino reńskie;
be in hock - być zastawionym w lombardzie, być zadłużonym;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (wine) wino reńskie

n U vt zastawiać

n C
1.
(of horse) staw skokowy.
2.
(cul) golonka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wino reńskie (białe, wytrawne), lombard, pęcina, staw skokowy (u konia)
zastawiać (coś w lombardzie)
in ~ zadłużony, zastawiony (w lombardzie)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

hÁkn Niemieckie białe wino We were drinking hock (Piliśmy niemieckie białe wino) - Tonight With Trevor McDonald [program ITV-TV] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n golonka
bryt. wino reńskie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEGUB

PĘCINA

LOMBARD [SL.]

WIĘZIENIE

LOMBARD: ZASTAWIAĆ W LOMBARDZIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

białe wino reńskie

Wordnet angielsko-polski

(any of several white wines from the Rhine River valley in Germany (`hock' is British usage) )
wino reńskie, reńskie
synonim: Rhine wine
synonim: Rhenish

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

zastawić coś (np. w lombardzie)

zastaw (pieniądze otrzymane za zastawioną rzecz)

stopa, platfus

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Golonka

zastaw

zastawiać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. pęcina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Joshua did unto them as Jehovah bade him: he hocked their horses, and burnt their chariots with fire.
I uczynił im Jozue, jako mu był rozkazał Pan; koniom ich żyły poderznął, a wozy ich popalił ogniem.

Jesus Army

And David took from him a thousand and seven hundred horsemen, and twenty thousand footmen: and David hocked all the chariot horses, but reserved of them for a hundred chariots.
I pojmał z nich Dawid tysiąc i siedm set jezdnych, a dwadzieście tysięcy ludu pieszego.

Jesus Army

And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen; and David hocked all the chariot horses, but reserved of them for a hundred chariots.
Zabrał mu tedy Dawid tyziąc wozów, i siedm tysięcy jezdnych, i dwadzieścia tysięcy mężów pieszych, i poderznął Dawid żyły wszystkich woźników, zachowawszy z nich koni do sta wozów.

Jesus Army

Drain and rinse the soaked ham hock and put it into a large saucepan along with the onion, celery, peppercorns, bay leaf, thyme and parsley stalks.

www.guardian.co.uk

Thick pieces of quality bread smeared with a big, sticky mix of ham hock and trotter burnished with sesame seeds is exactly the sort of the thing you would want to trough as you work your way down the draft list, all of which is available by the thirds of pints as well as halves.

www.guardian.co.uk

Either you hock your stuff or get the money from him.
Albo oddasz diadem albo dostaniesz pieniądze od niego.

Peter Hock is in my office, and he wants to talk to me.
Peter Hock czeka w moim biurze. Chce ze mną rozmawiać.

We could sell it and get the studio out of hock.
Moglibyśmy go sprzedać i wyciągnąć studio z dołka.

I went in hock and set it up on your say-so.
Byłem zadłużony i ustawiłem to za twoją zgodą.

He and his nitwit wife were in hock to a loan association for $3,000.
On i jego pusta żona byli zadłużeni na 3000 dolarów.

So, you got caught dealing and now you're in hock to the
Złapali cię na dilerce i masz dług w

If you're lucky. They'll hock you up in a convent.
Jak będziesz miała szczęście, zamkną cię w klasztorze

Until I'm short on rent, then I may hock it.
Może go zastawię, jeśli braknie mi na czynsz.

You're in hock for over a million dollars.
Jesteś zadłużony na ponad milion dolarów.

Maybe we can hock it, split the take.
Może go można sprzedać i podzielić się zyskiem.

Maybe you can hock this, I don't know.
Może uda ci się to sprzedać.

Joe, I'm in hock for all the toys.
Joe, zadłużyłem się na te wszystkie zabawki.

What do I do with these? Hock them?
Co mam z nimi zrobić, oddać do komisu czy zatrzymać?

Don't be melodramatic, George, no one's in hock.
Nie bądź melodramatyczny, George, nikt nie jest w jamie.

If we hock that and my sax...
Jeśli zastawimy go i mój saksofon...