Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) cześć, hej;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

int
1.
(calling attention) halo! hej!
2.
(US, greating, also~ there!) cześć!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) cześć!, jak się masz?, jak leci?

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

int pot. cześć!

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

cześć
hej

Słownik audio-video Montevideo

temat z życia
wiadomość odwołująca się do emocji widzów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cześć

hej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

of the sons of Merari, Asaiah the chief, and his brethren two hundred and twenty;
Z synów Merarego: Asajasza przedniejszego, i braci jego dwieście i dwadzieścia.

Jesus Army

And Hezekiah slept with his fathers; and Manasseh his son reigned in his stead.
I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, a królował Manases, syn jego, miasto niego.

Jesus Army

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.
A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

Jesus Army

Praise him for his mighty acts: Praise him according to his excellent greatness.
Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.

Jesus Army

The heavens declare his righteousness, And all the peoples have seen his glory.
Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego.

Jesus Army

I just Wanted to say hi to both of you.
Chciałem tylko powiedzieć cześć do was obojga.

Hi. you want to show me your office or something?
Cześć. Chcesz pokazać mi swoje biuro lub coś w tym stylu?

I just wanted to say hi while I'm near a phone.
Chciałam tylko powiedzieć cześć, bo byłam blisko telefonu.

Yeah, but did you see the way she said hi to me?
Tak, ale widziałeś w jaki sposób to powiedziała?

Your door was open, so I just wanted to come in and say hi.
Twoje drzwi były otwarte, więc chciałem wpaść się przywitać.

But you will have to take the step, he's your friend after all Hi.
Ale musisz zrobić krok, jest przede wszytkim twoim przyjacielem

I just wanted to say hi and to see if you were okay.
Chciałam tylko powiedzieć cześć i spytać czy wszystko w porządku.

Next time, I'd just walk up to you after class and say hi.
Następnym razem poprostu bym do Ciebie podszedł po lekcjach i powiedział cześć.

This morning in bed she said to say hi to you.
Powiedziała do mnie dzisiaj rano, kiedy leżeliśmy w łóżku, żeby powiedzieć ci Cześć

Or actually tell her that I said hi and then to call me.
Albo właściwie, niech jej pani powie, że mówię 'cześć', a potem, żeby zadzwoniła.

Hi. So there's a guy here who really wants to meet you.
Cześć. Jest tu pewien koleś, który bardzo chce cię poznać.

Hi. For a woman like her, the rest was easy.
Dla takiej kobiety, jak ona reszta była prosta.

Hi. Obviously someone here needs a little help with their look.
Jak widać, ktoś tutaj potrzebuje małej pomocy w sprawie swojego wizerunku.

Hi. We're all here and we are ready to play.
Witam, mamy pełny skład i jesteśmy gotowi do gry.

Hi. Could you please not do that around the children?
Hej, mógłbyś tego nie robić przy dzieciach?

I did it. He said to say hi before that.
Zrobiłem. powiedział by przed tym powiedzieć cześć

Come here and say hi to a friend of mine.
Chodź tu i przywiatj się z moim przyjacielem.

Oh hi George, it's so good to hear from you?
Cześć, George! Miło cię słyszeć.

Hi. This may seem very forward, but you're just so pretty.
To może wydać się trochę grubiańskie, ale jesteś bardzo ładna.

Hi, what kind of special rate you have this weekend?
Witam Jaki rodzaj promocji macie w ten weekend?

Hi! I didn't think you guys were going to make it.
Cześć! nie myślałem ciebie ośmiesza będzie robił to.

Hi. Thank you for meeting us on such short notice.
Dziękuję, że mógł się pan z nami tak szybko spotkać.

Hi. I was the one that asked about the pictures.
To ja pytałam was ostatnio o możliwość zrobienia zdjęcia.

Hi. We're from out of town and our car just broke down!
Ceść, jesteśmy z poza miasta i nasz samochód właśnie się zepsuł!

We just wanted to say hi to our new neighbors.
Nic. Chcieliśmy tylko przywitać się z nowym sąsiadem.

Hi. I need a bit of help with my bike.
Cześć, potrzebuje pomocy z moim starym rowerem

Lauren wanted to come today and say hi to all you guys.
Lauren chciała przyjechać i przywitać się z wami.

She's indicating for me to tell you hi from her.
Prosi żebym powiedział ci cześć.

Hi, I'm not crazy, so you can just tell me the floor number.
Cześć, ja nie jestem szalona, więc możesz podać mi piętro.

Hi. My sister dropped me off and now she won't go away.
Moja siostra mnie podwiozła i teraz nie chce odejść.

Hi. I don't understand what a mask has to do with anything.
Nie rozumiem, co maska może mieć wspólnego z czymkolwiek.

Hi, we need to speak to one of your students, Colin?
Cześć musimy pogadać z jednym z twoich studentów, Colin?

At work he looks forward to going home and greeting his wife: Hi!
Myśli o niej w pracy, a kiedy przychodzi do domu, woła od progu:

Hi. I need your approval to look at his contract.
Potrzebuję twojego pozwolenia, by zajrzeć w jego kontrakt.

Hi! Do you think the pearl is worth that bill?
Uważasz że perła jest warta tyle co ten banknot?

Ross, there's someone I want you to say hi to.
Cześć, Ross. Chcę, żebyś komuś powiedział cześć.

Hi, I was wondering if you had any rooms available for tonight?
Czy mają państwo jakieś wolne pokoje na dziś wieczór?

You say hi to everybody, not just one person. Can't be selfish with it.
Mówisz cześć do każdego, nie tylko jednej osoby. nie może być samolubny z tym.

They on't even try to hi e it now.
Nawet nie próbują tego ukrywać.

I just want to say hi to a brother from my fraternity.
Pójdę tylko powiedzieć cześć mojemu bratu z bractwa.

You walk right by crazy nail, No say hi me.
Przeszłaś obok Crazy Nail, nie powiedziałaś mi cześć.

Hi, I'm not here, but you can leave a message.
Cześć, nie ma mnie, ale możesz zostawić wiadomość.

Hi. I feel like kind of a fifth wheel around here.
Czuję się jak piąte koło u wozu.

Then hi hid in the bush to watch her carrying water.
Później, chowając się w krzakach, patrzył jak Keremes niesie wodę.

Hi. Susan asked me to bring you some of your mail.
Susan poprosiła mnie, żebym przyniosła ci pocztę.

Hi patty, i'll be home in a few more days.
Cześć Patty, będę w domu za kilka dni.

Hi. I see you drank my boyfriend under the table.
Cześć. widzę, że piłeś mojego chłopaka pod stołem.

He said 'hi' to me today, and I almost died.
Dziś powiedział mi cześć i omal nie umarłam.

Hi, we're in that old warehouse across from my apartment.
Hej, jesteśmy w tym starym magazynie z tyłu mojego mieszkania.

Hi, I'd like to return this sorry, not my color.
Hi, Chciałabym to oddać przepraszam, to nie mój kolor.