Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda wrzos zwyczajny; kolor wrzosowy;

(Adjective) wrzosowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wrzos

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wrzos, wrzosowiec

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wrzos

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. wrzos

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WRZOS

Wordnet angielsko-polski

(common Old World heath represented by many varieties
low evergreen grown widely in the northern hemisphere)
wrzos zwyczajny, wrzos pospolity
synonim: ling
synonim: Scots heather
synonim: broom
synonim: Calluna vulgaris

Słownik internautów

wrzos
wrzosowy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bot. wrzos

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bot. wrzos

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) We know that Heather, his sister Heather, 14 years old, is turning tricks up here to support her drug habit.
(Śmiech) Wiemy, że jego siostra Heather, która ma 14 lat, puszcza się, aby zdobyć pieniądze na narkotyki.

TED

Heather Knight: He's talking about the Swiss.
Heather Knight: Mówi o Szwajcarach.

TED

Translation: Heather Moers
Tłumaczenie: Matrix Communications AGCopyright: Goethe-Institut e.

Goethe Institut

Dawn, this is Heather.
Dawn, to jest Heather.

OpenSubtitles

A few days before my admission to hospital, I was trying to explain to a friend how well-wishers' remarks about heather Mills's fancy footwork on the ice rink were actually little consolation.

www.guardian.co.uk

heather would be a bed in summer but in winter? Well, the pleased grin on my face would be so big and fixed that not even hypothermia could dislodge it.

www.guardian.co.uk

Ayckbourn's wife, heather Stoney, told me proudly that it was the first time her husband had managed to climb down the spiral staircase to his garden.

www.guardian.co.uk

So was heather Graham, who came in on roller skates.

www.guardian.co.uk

Let's ask around, see what we can find out about Heather.
Chodźmy popytać, co możemy tu znaleźć w związku z Heather.

Heather left this in my American history book the other night.
Heather zostawiła mi coś w mojej książce od historii tamtej nocy.

I didn't mean for you to meet heather that way.
Nie chciałem, żebyś poznała Heather w ten sposób.

There's a lot of information in here, Heather, that is off the record.
Heather, ... ja... Znaczy, jest tu bardzo dużo informacji, Heather, które były zastrzeżone.

Heather, there's not a single place I look and don't see him.
Heather, nie ma miejsca, w które bym nie zajrzał i nie widział go.

Come on, heather, let's go find another guy for you.
Chodź, Heather, idziemy znaleźć innego kolegę dla ciebie.

Heather, I'd like to sit down for just one minute.
Heather, chciałbym usiąść na chwilę.

Why isn't there the smell of heather in your hair?
Dlaczego twoje włosy nie pachną wrzosem?

Heather, could I talk to your date for a minute?
Heather, mogę przez chwilę zagadać swoją randkę?

I think someone sent this to Heather as a warning.
Myśle ze ktoś to wysłał do Heather jako ostrzezenie.

Okay, Heather would be a much better tenant than me.
Okej, Heather będzie o wiele lepszym lokatorem niż ja.

Heather, Stanley and my brother, they can help you once you're there.
Heather, Stanley, mój brat, pomogą ci, kiedy tam dotrzesz.

Heather, there's no way I can leave with the bar this busy.
Heather, nie ma mowy, bym mogła wyjść z baru przy takim ruchu.

Heather, sit on my lap and give me a kiss.
Heather, usiądź mi na kolanach i pocałuj mnie.

Do you think Heather would've made it on board?
Myślisz, że Heather udało się wejść na pokład?

No, I just think that Heather was trying to tell me something.
Nie, Ja po prostu myśle ze Heather próbowała mi coś powiedziec.

This is the dumbbell Heather used to kill her husband.
To tymi hantlami Heather zabiła męża.

We have no need of your lucky heather, gypsy woman.
Musisz usłyszeć, co mam ci do powiedzenia. Nie potrzebujemy twoich przepowiedni, cyganko.

You don't have enough sack to admit you're sleeping with Heather.
Nie masz nawet dość odwagi by przyznać, że sypiasz z Heather.

And in the second row, on my right, the adorable Heather.
W drugim rzędzie, po mojej prawej, zasiada cudowna Heather.

Heather Locklear, she used to have teeth out to here.
Heather Locklear, miała zęby aż dotąd.

But you need to reach out to Amy and Heather first.
Ale trzeba dotrzeć do Amy i Heather po pierwsze.

I have a confession to make to you, Heather.
Muszę Ci się do czegoś przyznać, Heather.

He said, anyone shows up but me, Heather dies.
Powiedział, że jeśli zjawię się z kimś, Heather zginie.

Now he has Heather back, they think he won't bother us.
Teraz jak on ma Heather z powrotem, myślą, że on nie będzie nas niepokoił.

This time, Heather, I'd like you to draw a different picture.
tym razem, Heather, chciałbym być narysowała całkiem inny obraz.

They'il take every girl here, and you're the key, Heather.
Wezmą wszystkie dziewczęta, a ty jesteś kluczem, Heather.

Heather dropped some acid and just ripped her face off like a mask?
Heather upuściła jakiś kwas i po prostu zerwała sobie twarz jak maske?

Now tell me, Heather... what do you see with your eyes closed?
Teraz powiedz mi, Heather... co widzisz jak zamknęłaś oczy?

Can I sit your cousin jake next to heather?
Mogę posadzić twojego kuzyna Jake'a koło Heather?

This is not a school for wayward girls, Heather.
To nie jest szkoła dla trudnych dziewcząt, Heather.

Why don't you tell me what happened to Heather Lisinski?
A może powiesz mi, co się stało Heather Lisinski?

Heather, how many times must I say it?
Heather, ile razy mam ci powtarzać?

Look, I take back every bad thing I've ever said about Heather.
Słuchaj, odwołuję każde złe słowo jakie kiedykolwiek powiedziałam o Heather.

So, this Heather Holloway, she must have been pretty hot.
Ta Heather Holloway, musi być niezła.

Heather Allman and her camerawoman were killed by a fire.
Heather Allman i jej kamerzystka zginęły w tym pożarze.

Are you familiar with a gal who calls herself Lady Heather?
Czy zna pani dziewczynę, która nazywa siebie Lady Heather?

Heather, um, has anyone ever told you that smoking can kill you?
Heather, hm, ma ktoś kiedykolwiek mówił tobie, który palący może zabić ciebie?

Could you say hello to the class, Heather?
Przywitasz się z klasą, Heather?

Anyway, you can see how Heather is yourself.
Tak czy owak, możesz widzieć jak Heather jest sobą.

You and Heather get up on your roof.
Wejdź z Heather na dach.

Heather, your potassium is too high from tissue damage.
Heather, poziom potasu jest zbyt wysoki z powodu oparzeń.

Your only remit was to look after Heather's welfare?
Jedynym Twoim zadaniem było opiekować się Heather?

Marty, it was I who wrote that anonymous letter about Heather.
Marty, to ja napisałam ten anonimowy list o Heather

Yeah, listen, Heather said that you're doing research on
Tak, słuchaj Heather powiedziała że coś znalazłeś w

I heard Heather's voice on the phone, too.
Słyszałem też głos Heather. W telefonie.

Do you mean that Heather is a prostitute?
Chcesz powiedzieć, że Heather jest prostytutką?

Heather, she tried on this great silver pair.
Heather, przymierzała świetną srebrną parę.

I could hear heather screaming, but I couldn't see anything,
Słyszałem krzyk Heather, ale nic nie widziałem.

Your friend Heather had a devil-bitch mother by the name of Dawn.
Wasza koleżanka Heather miała diabelną matke o imieniu Dawn.