Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pogaństwo, barbarzyństwo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U pogaństwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POGAŃSTWO

Wordnet angielsko-polski

(any of various religions other than Christianity or Judaism or Islamism)
pogaństwo, poganizm
synonim: paganism
synonim: pagan religion